Prezentace absolventských prací 2017

V pondělí 20.  a v úterý 21. června představilo před hodnotícími komisemi 20 žáků devátého ročníku svoje absolventské práce. Ty na vybrané téma zpracovávali v průběhu měsíce dubna a května. Smyslem této práce je, aby žáci prokázali dosažení cílů základního vzdělávání. Především to, že si osvojili strategii učení, jsou motivováni k celoživotnímu vzdělávání, získali tvořivé myšlení, umí přiměřeně řešit problémy, dovedou komunikovat a spolupracovat, poznali svoje možnosti a uplatňují svoje schopnosti. Pochvalu zaslouží všichni, kteří k úkolu přistoupili zodpovědně, velký dík patří konzultantům i hodnotitelům. Věřte, že letošní absolventské práce byli velmi zajímavé a mnohé z nich stojí opravdu za přečtení. Pozadu nezůstala ani jejich veřejná prezentace, i když nás zradil internet a někteří deváťáci se tak museli obejít bez  připravené PPP. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE:

DSCN3526 DSCN3529 DSCN3530 DSCN3532 DSCN3534 DSCN3537 DSCN3539 DSCN3544 DSCN3560 DSCN3562

logolink