Slavnostní ukončení školního roku 2016/17

V pátek 30. června se všichni žáci, pedagogové a ostatní zaměstnanci školy sešli ve školní jídelně, kde proběhlo všemi očekávané slavnostní závěrečné shromáždění. Po zhodnocení průběhu celého školního roku a výsledků vzdělávání byli představeni  žáci, kteří k vysvědčení obdrželi pochvalu za vynikající studijní výsledky, vzorné chování, mimořádnou aktivitu a  reprezentaci školy. Starosta Medlic, pan Milan Gašper, opět odměnil ty žáky, co se podíleli na organizaci kulturních a společenských akcích v Medlicích. Oceněni drobným dárkem byli i žáci pravidelně zajišťující kontakt mezi školou a okolními obcemi. Paní učitelka Mgr. Eva Machová vyhlásila výsledky sběru bylin a pan ředitel s paní zástupkyní odměnili medailemi týmy, které zvítězily v olympijském přespolním běhu zámeckým parkem. A pak již 20 žáků devátého ročníku obdrželo Absolventské listy a hodnocení svých závěrečných prací –  osvědčení o tom, že dosáhli cílů základního vzdělávání. V úplném závěru pak byli vyhlášeni vítězové jednotlivých disciplín školních olympijských her.

Po tomto shromáždění se žáci se svými třídními učiteli rozešli do tříd, kde jim byla rozdána zasloužená vysvědčení a prázdniny tak mohly začít…

Rádi bychom poděkovali všem pracovníkům organizace, žákům, rodičům a těm, kteří nás celý školní rok podporovali. Všem přejeme slunečné léto a pohodovou dovolenou.

Fotografie najdete ZDE

 

logolink