Plán akcí

V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ NÁS ČEKÁ

červen 2017

 • Úžasné divadlo fyziky

1. června

 • školní výlet 6., 7. a 8. ročníku

2. června

 • školní výlet 1. a 3. ročníku

7. – 9. června

 • Škola nanečisto – setkání předškoláků

13. června

 • školní výlet 5. ročníku

15. – 16. června

 • školní výlet 2. a 4. ročníku

16. června

 • výběr bylin

19. – 23. června

 • prezentace absolventských prací

19. – 21. června

 • 6. schůze pedagogické rady

21. června

 • Školní akademie

23. června, od 17.00

 • prodej sešitů

27. června

 • turnaj ve vybíjené – 1. stupeň

27. června

 • Školní olympijské hry, výměna učebnic

22. – 26. června

 • přespolní olympijský běh žáků 1. stupně

28. června

 • exkurze do Vídně a Mikulova

29. června

 • slavnostní ukončení školního roku 2016/2017

30. června

 

PRÁZDNINY!!!

květen 2017

 • Svátek práce

1. května

 • preventivní program SVP Šance – 7. ročník

5. května

 • Den vítězství

8. května

 • exkurze na ÚP Znojmo – 8. ročník

9. května, odjezd 9.30

 • preventivní program SVP Šance – 2. ročník

9. května

 • projektové odpoledne Centra kolegiální podpory

15. května, od 13.00

 • výběrové testování žáků ČŠI – 5. ročník

16. – 19. května

 • okresní kolo Pythagoriády

16. května

 • přednáška MUDr. Kaššaie – 8. a 9. ročník

16. května

 • divadelní představení – MD Znojmo – 3. ročník

18. května

 • výuka na dopravním hřišti v Miroslavi  – 4. ročník

19. května

 • „Višňovská patnáctka“

21. května od 14.00

 • Dyslektická olympiáda Blížkovice

23. května

 • Škola nanečisto – setkání předškoláků

23. května

 • program ilustrátora Adolfa Dudka

24. května

 • vystoupení lidových tanců Višničky – Běhařovice

28. května

duben 2017

 • Noc s Andersenem

1. dubna

 • okresní kolo Matematické olympiády

4. dubna

 • Úklidový den

4. dubna

 • Parkový den ve VÚ Višňové

5. dubna

 • ukončení plaveckého výcviku žáků 3. a 4. ročníku

6. dubna

 • Velikonoční dílna

7. dubna od 16.00

 • zápis do 1. třídy

8. dubna od 8.30 do 11 hodin

 • okresní kolo Biologické olympiády

10. dubna

 • Listování – 2 představení (9.30, 10.30)

11. dubna

 • kolo přijímacích zkoušek na SŠ

12. dubna

 • návštěva metodiků UJEP Ústí nad Labem

12. dubna

 • návštěva divadelního představení v MD Brno

12. dubna

 • workshopy s metodiky UJEP

13. dubna

 • Velikonoční prázdniny

13. – 17. dubna

 • schůze pedagogické rady

19. dubna

 • okresní kolo Biologické olympiády

20. dubna

 • informační rodičovské schůzky

24. dubna, 14.00 – 18.00

březen 2017

 • divadelní představení v MŠ – 1. třída

6. března od 8.00

 • schůzka metodického sdružení v ZŠ Trstěnice

6. března od 12.00

 •  jarní prázdniny

13. – 17. března

 •  návštěva předškoláků v 1. třídě

20. března 

 • Den otevřených dveří

22. března od 7.30 do 17.00 

 • seminář pro rodiče na téma „Podpora rodiny ve vzdělávání dítěte“

22. března od 17.00 

 • projektový den na 1. stupni – Dopravní výchova

31. března 

 • Noc s Andersenem

31. března – 1. dubna

únor 2017

 • zahájení výuky ve 2. pololetí

1. února

 • zahájení plaveckého výcviku – 3. a 4. ročník

2. února

 • okresní kolo olympiády v Čj

2. února

 • „Pyžamová diskotéka“

2. února

 • pololetní prázdniny

3. února

 • Společenský ples s předtančením žáků

3. února

 • Dětský maškarní ples

5. února

 • soutěž YPEF – LČR, s. p. – Znojmo

7. února

 • okresní kolo olympiády v Aj

8. února

 • zahájení výuky v 10. semestru VU3V

9. února

 • Příběhy bezpráví

10. února

 • předtančení žáků na plese TJ Višňové

10. února

 • odjezd žáků na LVK

12. února

 • předtančení žáků v Trstěnicích

17. února

 • návrat žáků z LVK

18. února

 • předtančení žáků v Horních Kounicích

18. února

 • exkurze do VD Dalešice a EDU – 8. a 9. ročník

24. února

 • The Bear Theatre Show

27. února od 9.30 a 10.30

leden 2017

 • zahájení vyučování v roce 2017

3. ledna

 • exkurze do CEV Soběšice pro 6. a 7. ročník

9. ledna

 • „Škola pro všechny“ – vstupní hodnocení

11. ledna

 • divadelní představení v MD Znojmo – 2. a 3. ročník

12. ledna

 • okresní kolo Dějepisné olympiády

17. ledna

 • Den otevřených dveří na ZŠ

19. ledna

 • 4. schůze pedagogické rady

25. ledna

 • „Čerstvý vítr z hor“ – úvodní konference projektu

26. – 27. ledna

 • vydání pololetního vysvědčení

31. ledna

prosinec 2016

 • preventivní program „Netolismus“ – 7. ročník

1. prosince

 • preventivní program „Bylo mi 14 …“ – 8. a 9. ročník

1. prosince

 • Mikulášská nadílka v MŠ, ZŠ

5. prosince

 • „Barevný týden“

5. – 9. prosince

 • vánoční fotografování žáků

6. prosince

 • divadelní představení v MD Znojmo – Zahrada

8. prosince

 • 19. vánoční koncert dětí ZŠ a MŠ

11. prosince – 15.00 v kinosále

 

 • vystoupení žáků na Vánočních trzích ve Višňovém, prodej výrobků charitativní akce „Světlo pro všechny“

17. prosince

 • výuka na SOU a SOŠ Dvořákova Znojmo – 8. a 9. roč.

21. prosince

 • vánoční besídky

22. prosince

 •  vánoční prázdniny

23. prosince 2016 – 2. ledna 2017

listopad 2016

 • program SVP „Šance“ pro 3. ročník

1. listopadu

 • soutěž tříd ve sběru starého papíru a textilu

                                                               do 2. listopadu 

 • exkurze – Chráněné dílny Znojmo – 3. ročník

2. listopadu

 •  „Burza středních škol – Znojmo“, exkurze 8. a 9. ročníku + Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

4. listopadu, odjezd v 7.30 

 • „Legenda Beatles II.“ – koncert pro 2. stupeň

7. listopadu 

 • schůzka pro rodiče a žáky 8. a 9. ročníků

14. listopadu, od 18:00 

 • projekt První pomoc pro 5. a 8. ročník.

16. listopadu od 8.25 

 • schůze pedagogické rady – hodnocení 1. čtvrtletí

16. listopadu 

 • státní svátek Den boje za svobodu a demokracii

17. listopadu 

 • informační rodičovské schůzky

21. listopadu, 16:30 – 18:30 hodin 

 • informační rodičovské schůzky

28. listopadu, 14:00 – 16:00 hodin 

 • schůzka Spolku rodičů žáků ZŠ Višňové

28. listopadu, od 17.00

říjen 2016

 • zahájení činnosti zájmových útvarů

3. října 

 • zahájení vzdělávacích kurzů Aj, Nj

3. října 

 • Coca Cola Cup – kvalifikace

5. října 

 • zahájení studia v 7. semestru VU3V

6. října, 15.00 

 • exkurze – Jihomoravské muzeum ve Znojmě

10. října 

 • preventivní programy – Podané ruce, o. p. s.

17. října 

 • podzimní prázdniny

26. – 30. října 

 • státní svátek Den vzniku ČR

28. října 

 • sběr starého papíru – soutěž tříd

31. října

září 2016

 • slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

1. září 

 • adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku – STŘED z. ú. Moravské Budějovice

5. září

 • 2. schůze pedagogické rady

12. září 

 • Den s Lesy ČR

15. září 

 • schůze rodičů

26. září od 18.00 

 • Den české státnosti

28. září 

 • přihlašování dětí do zájmových kroužků

do 30. září

červen 2016

 • MDD – program záchranné stanice IKAROS

1. června

 • výukový program v mobilním planetáriu pro žáky 1. stupně

2. června

 • školní výlet II. a V. třídy – Vranov nad Dyjí

8. – 10. června

 • školní výlet I., III. a IV. třídy – Telč

9. června

 • výuka na dopravním hřišti v Miroslavi – 4. ročník      

10. června

 • školní výlet VI. – IX. třídy – Praha

14. června

 • divadelní představení Bratři Lví srdce – Brno pro 4. a 5. roč.

15. června

 • prezentace „Absolventských prací“

16. – 17. června

 • školní výlet IX. třídy – Horní Dunajovice

20. – 21. června

 • výběr bylin

20. – 24. června

 • 6. schůze pedagogické rady

22. června

 • školní akademie

24. června od 17 hodin

 • prodej sešitů

27. června

 • turnaj ve vybíjené – 1. stupeň (Trstěnice)

27. června

 • Školní olympijské hry, výměna učebnic

27. – 29. června

 • slavnostní ukončení školního roku 2015/2016

30. června

PRÁZDNINY!!!

květen 2016

 • Svátek práce

1. května

 • soutěž tříd ve sběru starého papíru

2. – 4. května

 • informační rodičovské schůzky

2. května 16.30 – 18.30

 • zámek Miroslav – historický program pro 7., 8. roč.

3. května, odjezd 9.30

 • MD Brno – představení pro žáky 8. a 9. roč.

4. května, odjezd 17.00

 • turnaj ve stolních hrách pro 1. stupeň

5. května

 • Den vítězství

8. května

 • koncert Ondřeje Smeykala – nádvoří zámku

9. května, od 10.00

 • „Bezpečně na síti“ – preventivní program – 5. roč.

13. května

 • „Višňovská patnáctka“

15. května od 14.00

 • Škola nanečisto – setkání předškoláků

16. května

 • Dyslektická olympiáda Blížkovice

17. května

 • Aktuální otázky vzdělávání – seminář pro pedagogy

18. května

 • Den naruby

20. května

 • okresní kolo Pythagoriády

25. května

duben 2016

 • Noc s Andersenem

1. dubna

 • okresní kolo Matematické olympiády

5. dubna

 • Parkový den ve VÚ Višňové

6. dubna

 • exkurze žáků 8. ročníku na ÚP Znojmo – odjezd 9.25

12. dubna

 • Listování – 3 představení (9.00, 10.15, 11.30)

13. dubna

 • ukončení plaveckého výcviku žáků 3. a 4. ročníku

14. dubna

 • Bezpečně na síti, preventivní program pro žáky 5. ročníku

18. dubna

 • Škola nanečisto – setkání předškoláků

18. dubna

 • 5. schůze pedagogické rady

20. dubna

 • představení divadelního spolku Návrat pro 2. stupeň

22. dubna

 • informační rodičovské schůzky

25. dubna, 14.00 – 16.00

 • exkurze žáků 8. a 9. ročníku do planetária v Brně

26. dubna

 • Mc Donald Cup – okresní kolo fotbalové soutěže

28. dubna

 • Bezpečně na síti, program pro rodiče žáků 5. ročníku

28. dubna

březen 2016

 • návrat do školy po jarních prázdninách

7. března 

 • beseda s ředitelem oblastní charity Znojmo Mgr. E. Adámkem

10. března 

 • projektový den „Kulový blesk“ na 1. stupni

11. března 

 • vydání zápisových lístků žákům 9. ročníku

14. března 

 • seminář pro rodiče na téma „Dítě a počítač“

16. března od 16.00 

 • „Škola nanečisto“ – 2. setkání předškoláků v ZŠ

21. března 

 • velikonoční dílna

23. března 

 • velikonoční prázdniny

24. – 28. března

únor 2016

 • zahájení výuky ve 2. pololetí

1. února

 • zahájení plaveckého výcviku – 3. a 4. ročník

4. února

 • odjezd žáků na LVK

7. února

 • okresní kolo olympiády v Čj

8. února

 • soutěž YPEF – LČR, s. p. – Znojmo

11. února

 • návrat žáků z LVK

13. února

 • předtančení žáků v Horních Kounicích

13. února

 • exkurze CEV Soběšice – 6. a 7. ročník

15. února

 • preventivní program pro 7. ročník

18. února

 • jarní prázdniny

29. února – 6. března

leden 2016

 • zahájení vyučování v roce 2016

4. ledna

 • preventivní programy pro 7. a 8. ročník

12. ledna

 • Společenský ples

15. ledna, od 19.00

 • Dětský maškarní ples

17. ledna, od 14.00

 • okresní kolo Dějepisné olympiády

18. ledna

 • Den otevřených dveří na ZŠ

19. ledna

 • 4. schůze pedagogické rady

20. ledna

 • předtančení žáků na plese TJ Višňové

22. ledna

 • zápis do I. třídy

23. ledna – od 8.30 hodin

 • vydání pololetního vysvědčení

28. ledna

 • pololetní prázdniny

29. ledna

 • předtančení žáků na plese v Trstěnicích

30. ledna

listopad 2015

 • „Jsme tým“ preventivní program pro 1. a 2. ročník

2. listopadu

 • program SVP „Šance“ pro 9. ročník

2. listopadu

 • Organismus jménem voda – program CEV Lipka

2. listopadu

 • Stonožka – testování žáků 9. ročníku

5. – 13. listopadu

 • „Burza středních škol – Znojmo“, exkurze 9. ročníku

6. listopadu, odjezd v 8:20

 • „Legenda Beatles“ – výchovný koncert pro 2. stupeň

10. listopadu

 • 3. schůze pedagogické rady – hodnocení 1. čtvrtletí

11. listopadu

 • „Na tenkém ledě“ preventivní program pro 3. a 4. roč.

12. listopadu

 • informační rodičovské schůzky

16. listopadu, 16:30 – 18:30 hodin

 • státní svátek Den boje za svobodu a demokracii

17. listopadu

 • jazykový pobyt žáků v Oxfordu

22. – 28. listopadu

 • „Na tenkém ledě“ preventivní program pro 3. a 4. roč.

23. listopadu

 • „Počítače a kyberšikana“ preventivní program pro 5. a 6. roč.

23. listopadu

 • Malování pro děti – vystoupení ilustrátora A. Dudka

27. listopadu

 • adventní dílna pro rodiče a děti

27. listopadu, od 16:00

 • informační rodičovské schůzky

30. listopadu, 14:00 – 16:00 hodin

 • schůzka pro rodiče a žáky 8. a 9. ročníků

30. listopadu, od 18:00

říjen 2015

 • zahájení činnosti zájmových útvarů

1. října 

 • zahájení vzdělávacích kurzů Aj, Nj

1. října 

 • projektový den 2. světová válka

2. října 

 • Coca Cola Cup – kvalifikace

6. října 

 • zahájení studia v 7. semestru VU3V

8. října, 15 :00 

 • sběr starého papíru – soutěž tříd

12. – 14. října 

 • srovnávací testy žáků 6. ročníku – SCIO

13. – 23. října 

 • fotografování žáků 1. stupně

15. října 

 • podzimní prázdniny

28. – 30. října 

 • státní svátek Den vzniku ČR

28. října

září 2015

 • slavnostní zahájení školního roku 2015/2016

1. září 

 • adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku – STŘED z. ú. Moravské Budějovice

4. září 

 • 2. schůze pedagogické rady

16. září 

 • Den české státnosti

28. září 

 • přihlašování dětí do zájmových kroužků

do 30. září

květen 2015

 • Svátek práce
 1. května
 • „Perníková dílna“
 1. května, od 13:15
 • Den vítězství
 1. května
 • testování žáků 9. ročníku – ČŠI
 1. – 15. května
 • okresní kolo Pythagoriády
 1. května
 • „Višňovská patnáctka“ + výstava Nostalgie…
 1. května od 14.00
 • projektový den pro žáky 6. a 7. roč. na SZŠ Znojmo „S Edou a Evou zdravě a bezpečně“
 1. května, odjezd v 11:30
 • školní výlet II. a III. třídy – NP Podyjí
 1. května
 • projektový den pro žáky 8. a 9. roč. na SZŠ Znojmo  „Vím, jak jím“
 1. května, odjezd 8:20
 • Škola nanečisto
 1. května
 • exkurze žáků 8. a 9. roč. do IC EDU a VD Dalešice
 1. května, odjezd 10:45
 • školení ped. 1. stupně „Pojďme se dotknout ICT“
 1. května
 • „Stíny světa“ – filmový festival pro veřejnost
 1. května od 15:00

duben 2015

 • exkurze žáků 2. a 5. ročníku do firmy DIKA Višňové

1. dubna

 • velikonoční dílna pro rodiče s dětmi

1. dubna

 • provozní porada pedagogických pracovníků

2. dubna

 • velikonoční prázdniny

2. – 6. dubna

 • Den naruby“

7. dubna

 • okresní kolo Matematické olympiády

8. dubna

 • ukončení plaveckého výcviku žáků 3. a 4. ročníku

9. dubna

 • projekt „Podpora přírodovědného a tech. vzdělávání SOU a SOŠ Dvořákova Znojmo

9. dubna

 • beseda v rámci projektu „Příběhy bezpráví“ – 8. a 9. roč.

10. dubna od 10:20

 • krajské kolo Olympiády v českém jazyce

10.dubna

 • soutěž tříd ve sběru starého papíru

13. – 15. dubna

 • schůze pedagogické rady

15. dubna

 • Učíme se létat – program záchranné stanice IKAROS

20. dubna

 • informační rodičovské schůzky

20. dubna, 14:00 – 16:00

 • představení divadelního spolku Návrat pro 2. stupeň

24. dubna

 • informační rodičovské schůzky

27. dubna, 16:30 – 18:30

březen 2015

 • 1. schůze školské rady

4.března 

 • krajské kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce

10. března 

 • Tři zlaté vlasy děda Vševěda – divadelní představení

12. března, od 10:00 

 • vydání zápisových lístků žákům 9. ročníku

13. března 

 • exkurze žáků 8. ročníku na ÚP Znojmo

18. března 

 • projekt Pojďme se dotknout ICT – školení pedagogů

24. března 

 • projekt Podpora přírodovědného a tech. vzdělávání

26. března 

 • Noc s Andersenem

27. března

únor 2015

 • zahájení výuky v 2. pololetí

2. února

 • Podpora přírodovědného a tech. vzdělávání

3. února

 • okresní kolo olympiády v Čj

5. února

 • soutěž LČR, s.p. YPEF

5. února

 • školní společenský ples

6. února od 19:00 hodin

 • odjezd žáků na LVK

8. února

 • dětský maškarní ples

8. února od 14:00 hodin

 • okresní kolo konverzační soutěže v Aj

10. února

 • návrat žáků z LVK

14. února

 • okresní kolo zeměpisné olympiády

17. února

 • jarní prázdniny

23. – 27. února

 • předtančení žáků v Horních Kounicích

28. února

leden 2015

 • zahájení vyučování v roce 2015

5. ledna 

 • preventivní programy pro 6., 7. a 8. ročník

9. ledna 

 • preventivní programy pro 3., 4., 5. a 9. ročník

13. ledna 

 • zápis do I. třídy

17. ledna – od 8:30 hodin 

 • schůze pedagogické rady

21. ledna 

 • seminář projektu „Pojďme se dotknout ICT“

27. ledna 

 • představení anglického divadla „The Bear“

28. ledna 

 • zahájení plaveckého výcviku žáků 3. a 4. ročníku

29. ledna 

 • vydání pololetního vysvědčení

29. ledna 

 • pololetní prázdniny

30. ledna 

 • předtančení žáků na plese v Trstěnicích

31. ledna

prosinec 2014

 • exkurze v CEV Lipka – 6. a 7. ročník

4. prosince

 • návštěva divadelního představení v  Brně – 8. a 9. roč.

4. prosince

 • Mikulášská nadílka v MŠ, ZŠ

5. prosince

 • Mikulášská diskotéka pro 2. stupeň

5. prosince

 • „Andělé nad dědinou“ – poslední možnost k odevzdání

10. prosince

 • výuka žáků 8. a 9. ročníku na SOŠ a SOU Dvořákova

11. prosince

 • vystoupení žáků na Vánočních trzích ve Višňovém

13. prosince

 • vánoční koncert dětí ZŠ a MŠ

14. prosince – 15.00 v kinosále

 • vyhodnocení soutěže „Vánoční třída“

16. prosince

 • vánoční besídky

19. prosince

 • vystoupení žáků v Rakousku (návrat 21. 12.)

20. prosince

 • vánoční prázdniny

22. prosince 2014 – 4. ledna 2015

listopad 2014

 • Stonožka – testování žáků 9. ročníku

6 – 13. listopadu 

 • „Burza středních škol – Znojmo“, exkurze 9. ročníku

7. listopadu, odjezd v 8:20 

 • projektový den „1. velká válka“

11. listopadu 

 • schůze pedagogické rady – hodnocení 1. čtvrtletí

12. listopadu 

 • Bodies revealed + Domov za Velké války, exkurze 9. ročníku – Brno

14. listopadu 

 • státní svátek Den boje za svobodu a demokracii

17. listopadu 

 • mezinárodní workshop „Škola jako vzdělávací, společenské a kulturní centrum obce“, (ředitelské volno)

20. listopadu 

 • informační rodičovské schůzky

24. listopadu, 16:30 – 18:30 hodin 

 • adventní dílna pro rodiče a děti

28. listopadu, od 16:00

říjen 2014

 • zahájení činnosti zájmových útvarů

1. října

 • zahájení vzdělávacích kurzů Aj, Nj

1. října

 • sběr starého papíru – soutěž tříd

6. – 8. října

 • volby do žákovského parlamentu

6. října

 • volby do školské rady

6. října od 17:30 do 19:00

 • plenární schůze Sdružení rodičů obvodu ZŠ Višňové

6. října, 18:00

 • zahájení studia v 5. semestru VU3V

9. října, 15 :00

 • fotografování žáků 1. stupně

17. října

 • podzimní prázdniny

27. – 29. října

 • státní svátek Den vzniku ČR

28. října

září 2014

 • slavnostní zahájení školního roku 2014/2015

1. září

 • „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ výukový program Znojmo

13. září, 9:45

 • „Písnička pro draka“ – pro 1. stupeň

17. září, 8:00

 • Den české státnosti

28. září

 • přihlašování dětí do zájmových     kroužků

do 30. září

červen 2014

 • výuka na dopravním hřišti v Miroslavi – 4. ročník

3. června

 • školní výlet III. a V. třídy

4. – 6. června

 • školní výlet I., II. a IV. třídy

5. června

 • školní výlet VI. – VIII. třídy

6. června

 • seminář pro rodiče „Závislost na počítačových hrách“

9. června

 • divadelní představení „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“ pro děti MŠ a žáky ZŠ

13. června

 • divadelní představení „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“ pro veřejnost

15. června od 14:00

 • zahájení výběru bylin

od 16. června

 • projekt „Němčina nekouše“

17. června

 • prezentace „Absolventských prací“

17. – 18. června

 • Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

19. června

 • 6. schůze pedagogické rady

19. června

 • školní akademie

20. června od 17 hodin

 • prezentace školy na MORAVIA FESTu

22. června

 • prodej sešitů

23. června

 • turnaj ve vybíjené – 1. stupeň

23. června

 • Školní olympijské hry, výměna učebnic

24. – 26. června

 • slavnostní ukončení školního roku 2013/2014

27. června

PRÁZDNINY!!!

květen 2014

 • Svátek práce

1. května

 • ředitelské volno pro žáky ZŠ

2. května

 • informační rodičovské schůzky

5. května

 • Škola nanečisto

5. května

 • přehlídka divadelních souborů v Prosiměřicích

7. května

 • Den vítězství

8. května

 • Od starého k mladému posvícení – divadelní představení pro 2. stupeň – od 9:30

9. května

 • uzavření autobusové zastávky „ŠKOLA“

15. května

 • „Višňovská patnáctka“

18. května od 14.00

 • Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

22. května

 • Škola nanečisto

26. května

 • exkurze žáků 8. a 9. ročníku do Planetária Brno

28. května

duben 2014

 • ukončení plaveckého výcviku žáků 3. a 4. ročníku

3. dubna

 • Noc s Andersenem – 1. stupeň

4. – 5. dubna

 • soutěž tříd ve sběru starého papíru

7. – 9. dubna

 • Z ptačí perspektivy – přednáška MVDr. Klejduse – 7. a 8. r.

9. dubna

 • provozní porada pedagogických pracovníků

9. dubna

 • exkurze žáků 8. ročníku na ÚP Znojmo

10. dubna

 • velikonoční dílna pro rodiče a děti

11. dubna

 • projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

15. dubna

 • 5. schůze pedagogické rady

16. dubna

 • velikonoční prázdniny

17. – 21. dubna

 • ukončení asistentského pobytu slečny Buket İlgü

25. dubna

Učíme se létat – program záchranné stanice IKAROS

28. dubna

informační rodičovské schůzky

28. dubna

  březen 2014

 • ekologické besedy s EKO-KOMEM – dle rozpisu

3. března

 • vydání zápisových lístků žákům 9. ročníku

12. března

 • muzikál „O Budulínkovi“ + vystoupení dětí 1. stupně pro ZŠ a MŠ

14. března od 10:00

 • koncert mažoretek + vystoupení kroužku lidových tanců

14. března

 • muzikál „O Budulínkovi“ + vystoupení dětí 1. stupně pro veřejnost

16. března od 14:00

 • krajské kolo Dějepisné olympiády

26. března

 • okresní kolo Biologické olympiády

26. března

 • Den naruby – oslava Dne učitelů

28. března

únor 2014

 • odjezd žáků na LVK

2. února

 • Podpora přírodovědného a tech. vzdělávání

4. února

 • okresní kolo olympiády v Čj

6. února

 • zahájení plaveckého výcviku – 3. a 4. ročník

6. února

 • Příběhy bezpráví – 8. a 9. ročník

6. února

 • návrat žáků z LVK

8. února

 • celostátní kolo soutěže „Bible a my“

12. února

 • okresní kolo konverzační soutěže v Aj

14. února

 • školní společenský ples

14. února od 19:00 hodin

 • předtančení žáků v Horních Kounicích

15. února

 • jarní prázdniny

17. – 23. února

leden 2014

 • zahájení vyučování v roce 2014

6. ledna

 • Příběhy bezpráví – pro 8. a 9. ročník

16. ledna

 • zápis do I. třídy

18. ledna – od 8:30 hodin

 • 4. schůze pedagogické rady

22. ledna

 • beseda o Turecku a jeho kultuře

24. ledna – od 17 hodin v knihovně

 • předtančení žáků na plese v Trstěnicích

25. ledna

 • dětský maškarní ples

26. ledna – od 14 hodin

 • vydání pololetního vysvědčení

30. ledna

 • pololetní prázdniny

31. ledna

prosinec 2013

 • návštěva žáků a pedagogů z Polska – Raciborz

2. – 6. prosince

 • návštěva Brna, 7. ročník

3. prosince

 • návštěva Vídně, 7. – 9. ročník

4. prosince

 • Mikulášská nadílka v MŠ, ZŠ a RC

5. prosince

 • Mikulášská besídka pro 2. stupeň

6. prosince

 • schůzka rodičů a žáků 8. a 9. ročníku – volba povolání

9. prosince – od 18:00 hodin

 • exkurze žáků 2. stupně do CEV Soběšice

13. prosince

 • XVI. vánoční koncert dětí ZŠ a MŠ, vánoční výstava

15. prosince – 15.00 v kinosále

 • exkurze Planetárium Brno, 3. -5. ročník

19. prosince

 • vánoční besídky

20. prosince

 • vánoční prázdniny

21. prosince 2013 – 5. ledna 2014

listopad 2013

 • fotbalový turnaj „Coca Cola Cup“ – hřiště Višňové

4. listopadu

 • metodické setkání pedagogů

6. listopadu, 13:30

 • „Burza středních škol – Znojmo“, exkurze 9. ročníku

8. listopadu, odjezd v 7:30

 • „Od 1. třídy bezpečně a bez rizika II.“ – 2. a 3. ročník

11. listopadu

 • 3. schůze pedagogické rady – hodnocení 1. čtvrtletí

12. listopadu

 • vánoční fotografování dětí 1. stupně

14. listopadu

 • státní svátek Den boje za svobodu a demokracii

17. listopadu

 • představení divadla The Bear pro 1. a 2. stupeň

18. listopadu, 9:30 a 11:00

 • informační rodičovské schůzky

18. listopadu, 16:30 – 18:30 hodin

 • „Na tenkém ledě II. – 4. a 5. ročník

20. listopadu

 • „No jo….zase drogy“ – 9. ročník

20. listopadu

 • informační rodičovské schůzky

25. listopadu, 14:00 – 16:00 hodin

 • výchovný koncert pro 1. stupeň

26. listopadu, 9:30

 • adventní dílna pro rodiče a děti

29. listopadu, od 16:00

říjen 2013

 • zahájení činnosti zájmových útvarů

1. října

 • zahájení vzdělávacích kurzů Aj, Nj

1. října

 • zahájení studia ve 3. semestru VU3V

3. října – od 15 hodin

 • taktické cvičení HZS JMK, nácvik evakuace

4. října od 9:25

 • sběr starého papíru – soutěž tříd

7. – 9. října

 • Od 1. třídy bezpečně a bez rizika I. – 3. ročník
 • Na tenkém ledě – 4. ročník

7. října

 • exkurze – Strojírenský veletrh Brno – 8. a 9. ročník

9. října

 • Na tenkém ledě – 5. ročník
 • Šikana a proč se člověk stává obětí

14. října

 • To je naše posvícení + projektový den Zdravá výživa

16. října

 • vystoupení žáků 2. třídy na setkání se seniory v H. Kounicích

18. října

 • Den otevřených dveří

20. října v 10:00, 13:30 a 15:00

 • Mezilidská tolerance aneb nerespekt k autoritám – 8. ročník

21. října

 • Od 1. třídy bezpečně a bez rizika II. – 1. ročník
 • No jo… zase drogy – 9. ročník

22. října

 • státní svátek Den vzniku ČR

28. října

 • podzimní prázdniny

29. – 30. října

červen 2013

 • divadelní představení ZUMBA, SAMBA, HEJ HOLA pro veřejnost

9. června od 15:00

 • divadelní představení ZUMBA, SAMBA, HEJ HOLA pro děti MŠ a žáky ZŠ

11. června

 • školní výlet II. a IV. třídy

12. – 14. června

 • aktivity VII. B třídy v lanovém centru – Vranov

13. června

 • školní výlet V. a IX. třídy

13. – 14. června

 • školní výlet I. a III. třídy

14. června

 • účast ve finále Poháru vědy NOBEL 2013 – Nymburk

14. – 16. června

 • prezentace „Absolventských prací“

18. – 19. června

 • výběr bylin

17. – 20. června

 • 6. schůze pedagogické rady

20. června

 • školní akademie

21. června od 17 hodin

 • prodej sešitů

24. června

 • Školní olympijské hry, výměna učebnic

24. – 26. června

 • slavnostní ukončení školního roku 2012/2013

28. června

PRÁZDNINY!!!

květen 2013

 • výměnný pobyt žáků v Polsku

6. – 10. května

 • přehlídka divadelních souborů v Prosiměřicích

7. května

 • Den vítězství

8. května

 • zahájení celoplošného testování žáků 5. a 9. roč.

13. května

 • seminář „Právní vědomí“ – 6. ročník

14. května

 • seminář „Poruchy příjmu potravy“ – 7. ročník

14. května

 • exkurze žáků 8. ročníku na ÚP Znojmo + preventivní program Městské policie Znojmo

15. května

 • školní výlety 6. – 8. ročníku

17. května

 • „Višňovská patnáctka“

19. května od 14.00

 • jazykový pobyt žáků v Londýně

27. – 31. května

 • „Když se řekne STROM“ –  „Listování“ + prohlídka zámeckého parku

27. května

duben 2013

 • exkurze VD Dalešice + JE Dukovany – 8. a 9. ročník

4. dubna

 • beseda s ředitelem Oblastní charity Znojmo – 1. stupeň

5. dubna

 • Noc s Andersenem – 1. stupeň

5. – 6. dubna

 • soutěž tříd ve sběru starého papíru

8. – 10. dubna

 • Sexuální výchova – přednáška MUDr. Kaššaie pro 8. a 9. ročník

9. dubna

 • „Škola nanečisto“ – druhé setkání předškoláků v ZŠ

11. dubna – 4. hodina

 • ukončení plaveckého výcviku žáků 3. a 4. ročníku

11. dubna

 • divadelní přestavení – Letní romance – 2. stupeň

12. dubna

 • výuka na dopravním hřišti v Miroslavi  – 4. ročník

16. dubna

 • 5. schůze pedagogické rady

17. dubna

 • informační rodičovské schůzky

22. a 29. dubna

březen 2013

 • projektový den „VODA“  – 1. stupeň

1. března

 • vydání zápisových lístků žákům 9. ročníku

13. března

 • výuka AJ s Davidem a Sharyn Curtis

14. března

 • preventivní program o alkoholu pro 7. – 9. ročník

15. března, odjezd 9:45

 • schůzka starostů obvodu ZŠ Višňové

19. března od 18:00

 • výchovný koncert v ZUŠ Znojmo pro 3. a 4. ročník

21. března

 • muzikál „O dvanácti měsíčkách“ pro ZŠ

22. března od 9:30

 • výroba velikonočních dekorací – dílna pro děti a rodiče

22. března od 17:00

 • muzikál „O dvanácti měsíčkách“ pro veřejnost

24. března od 15:00

 • okresní kolo biologické olympiády

27. března

 • vzdělávání pro celou sborovnu

28. – 29. března

 • velikonoční prázdniny

28. března – 1. dubna

únor 2013

 • pololetní prázdniny

1. února

 • školní společenský ples

1. února od 19:00 hodin

 • odjezd žáků na LVK

3. února

 • dětský maškarní ples

3. února

 • celostátní kolo soutěže „Bible a my“

6. února

 • okresní kolo olympiády v Čj

7. února

 • návrat žáků z LVK

8. února

 • jarní prázdniny

11. – 15. února

 • okresní kolo konverzační soutěže v Aj

25. února

 • ukončení projektu „Podpora kvality vzdělávání na ZŠ Višňové“

26. února

 • metodické odpoledne pro pedagogy

27. února

leden 2013

 • zahájení vyučování v roce 2013

3. ledna

 • metodické setkání pedagogů

9. ledna

 • předtančení žáků na plese v Trstěnicích

19. ledna

 • výukový program pro žáky – Husité

23. ledna

 • 4. schůze pedagogické rady

23. ledna

 • zápis do I. třídy

26. ledna – od 8.30 hodin

 • zahájení plaveckého výcviku žáků 3. a 4. ročníku

31. ledna

 • vydání pololetního vysvědčení

31. ledna

prosinec 2012

 • vystoupení žáků při rozsvěcení adventního věnce

2. prosince

 • návštěva žáků a pedagogů z Polska – Raciborz

3. – 7. prosince

 • Mikulášská nadílka v MŠ a v ZŠ

5. prosince

 • česko – polský projektový den – 2. stupeň

5. prosince

 • výlet žáků do Znojma – 9. ročník

7. prosince

 • Listování – projekt na podporu čtenářství

10. prosince od 8:00 a 9:00 hodin

 • schůzka rodičů a žáků 8. a 9. ročníku – volba povolání

10. prosince – od 18:00 hodin

 • NP Podyjí přichází do škol – 1. a 2. ročník

11. prosince

 • 2. adventní dílna pro rodiče a děti i širokou veřejnost, balení dárků

14. prosince

 • vystoupení žáků na vánočních trzích

15. prosince

 • XV. vánoční koncert dětí ZŠ a MŠ, vánoční výstava

16. prosince – 15:00 v kinosále

 • vánoční besídky

21. prosince

 • vánoční prázdniny

22. prosince 2012 – 2. ledna 2013

listopad 2012

 • „Burza středních škol – Znojmo“, exkurze 9. třídy

4. listopadu – odjezd v 8:00

 • 3. schůze pedagogické rady – hodnocení 1. čtvrtletí

13. listopadu

 • prezentace školy na Svatomartinských hodech v Brně

14. listopadu

 • státní svátek Den boje za svobodu a demokracii

17. listopadu

 • informační rodičovské schůzky

19. listopadu – 14:00 – 16:00 hodin

 • informační rodičovské schůzky

26. listopadu – 16:30 – 18:30 hodin

 • adventní dílna pro rodiče a děti

30. listopadu – od 16:00

  říjen 2012

 • zahájení činnosti zájmových útvarů

1. října

 • zahájení vzdělávacích kurzů Aj, Nj

1. října

 • schůzka školské rady – od 17:00

1. října

 • zahájení studia v 1. semestru VU3V

4. října – od 15 hodin

 • sběr starého papíru – soutěž tříd

8. – 10. října

 • plenární schůze rodičů

15. října – 18.00 hodin

 • podzimní prázdniny

25. – 28. října

 • státní svátek Den vzniku ČR

28. října

září 2012

 • slavnostní zahájení školního roku 2012/2013

3. září

 • výuka na dopravním hřišti v Miroslavi – IV. třída

17. září

 • 2. schůze pedagogické rady

19. září

 • adaptační program pro VI. třídu

26. září

 • výukový program záchranné stanice IKAROS

27. září

 • přihlašování dětí do zájmových     kroužků

do 27. září

 • Den české státnosti

28. září

  červen 2012

 • Den proti šikaně

1. června

 • divadelní představení pro VIII. a IX. třídu, MD Brno

4. června

 • školní výlety 6. – 9. ročníku

5. června

 • divadelní představení v Trstěnicích

11. června

 • školní výlet 1. – 5. ročníku

15. června

 • ukončení soutěže „Čtení nás baví“

15. června

 • prezentace „Absolventských prací“

od 18. června

 • zahájení výběru bylin

od 18. června

 • vystoupení hudební školy YAMAHA – 1. stupeň

20. června

 • 6. schůze pedagogické rady

20. června

 • turnaj ve vybíjené

21. června

 • školní akademie

2. června od 18 hodin

 • prodej sešitů

25. června

 • Školní olympijské hry, prodej sešitů

25. – 27. června

 • slavnostní ukončení školního roku 2011/2012

29. června

PRÁZDNINY!!! květen 2012

  • Svátek práce

1. května

 • výuka na dopravním hřišti v Miroslavi – IV. třída

2. května

 • ředitelské volno pro žáky ZŠ

7. května

 • „Škola nanečisto“ – třetí setkání předškoláků v ZŠ

7. května

 • Den vítězství

8. května

 • účast v krajském kole Olympiády v českém jazyce

10. května

 • okresní kolo Mc Donaldś Cupu

11. května

 • „Višňovská patnáctka“

13. května od 14.00

 • zahájení kurzu „Senioři komunikují“

14. května od 16.00

 • Dyslektická olympiáda – Blížkovice

15. května

 • zahájení plošného testování žáků 5. a 9. ročníku

21. května

duben 2012

 • „Škola nanečisto“ – druhé setkání předškoláků v ZŠ

2. dubna – 4. hodina

 • fotbalový zápas Višňové – Mikulovice – Coca Cola Cup

3. dubna od 9.30

 • parkový den ve VÚ Višňové

4. dubna

 • Velikonoční vyrábění – dílna pro děti a rodiče

4. dubna od 17.00

 • velikonoční prázdniny

5. – 9. dubna

 • fotografování dětí 1. stupně ke Dni matek

10. dubna

 • okresní kolo Biologické olympiády

10. dubna

 • exkurze žáků 8. a 9. ročníku – Planetárium Brno

11. dubna

 • ukončení plaveckého výcviku žáků 3. a 4. ročníku

12. dubna

 • soutěž tříd ve sběru starého papíru

16. – 18. dubna

 • 4. schůze pedagogické rady

18. dubna

 • exkurze VIII. třídy na ÚP Znojmo a Coolna Znojmo

23. dubna

 • informační rodičovské schůzky

23. a 30. dubna

 • prožitkový program pro 5. ročník

30. dubna

  Březen 2012

 • účast v soutěži „Bible a my“- Brno

3. března

 • Právní vědomí I. – preventivní program pro 6. roč.

5. března – 2. a 3. hodina

 • Poruchy příjmu potravy – preventivní program pro 7. roč.

5. března – 2. hodina

 • „Škola nanečisto“ – první setkání předškoláků v ZŠ

5. března – 4. hodina

 • vydání zápisových lístků žákům 9. ročníku

14. března

 • schůzka starostů obvodu ZŠ Višňové

15. března – 18.00 hodin

 • okresní kolo olympiády v českém jazyce

20. března

 • prožitkový program pro 5. ročník

22. března

 • Den učitelů + Den naruby

28. března

 • okresní kolo biologické olympiády

29. března

 • Noc s Andersenem

30. – 31. března

ÚNOR 2012

 • začátek 2. pololetí

1. února

 • okresní kolo dějepisné olympiády – Znojmo

1. února

 • zahájení plaveckého výcviku žáků III. a IV. třídy

2. února

 • pololetní prázdniny

3. února

 • jarní prázdniny

6. – 12. února

 • předtančení žáků 9. ročníku na plese v Horních Kounicích

11. února

 • prožitkový program pro 5. ročník

14. února

 • okresní kolo konverzační soutěže v Aj

21. února

 • zahájení výuky seniorů „Virtuální univerzita třetího věku“

23. února

LEDEN 2012

 • zahájení vyučování v roce 2012

3. ledna

 • přednáška  pro rodiče „Jak rozvíjet dítě“ – Mgr. Lenka Bínová

10. ledna – od 15:30 v ZŠ

 • exkurze – CEV Brno – Soběšice

19. ledna

 • školní společenský ples

20. ledna

 • dětský maškarní ples

22. ledna

 • odjezd žáků na lyžařský kurz

22. ledna – 9.00 od ZŠ

 • 4. schůze pedagogické rady

25. ledna

 • návrat žáků z lyžařského kurzu

27. ledna – cca v 13.00 k ZŠ

 • zápis do I. třídy

28. ledna – od 8.30

 • předtančení žáků na plese v Trstěnicích

28. ledna

 • vydání pololetního vysvědčení

31. ledna

  PROSINEC 2011

 • prožitkový program pro 7 ročník

1 .prosince

 • Den boje proti AIDS

1. prosince

 • 2. vánoční dílna pro rodiče a děti i širokou veřejnost

– zdobení perníčků

2. prosince

 • Mikulášská nadílka v MŠ a v ZŠ

5. prosince

 • 3. vánoční dílna pro rodiče a děti i širokou veřejnost

– balení dárků

9. prosince

 • XIV. vánoční koncert dětí ZŠ a MŠ, vánoční výstava

11. prosince – 15.00 v kinosále

 • schůzka rodičů a žáků 8. a 9. ročníku – volba povolání

12. prosince – od 18.00 hodin

 • výstava vánočních stromků

od 20. prosince

 • přednáška Ing. Voborníka – Kalimantan, Sumatra, Papua – pro 6. – 9 ročník

21. prosince

 • vánoční besídky

22. prosince

 • vánoční prázdniny

23. prosince 2011 – 2. ledna 2012

LISTOPAD 2011

 • „Burza středních škol – Znojmo“, exkurze žáků 9. třídy

4. listopadu – odjezd v 8.00

 • prožitkový program pro 7. ročník (3. a 4. vyuč. hodina)

4. listopadu

 • zahájení testování žáků 9. ročníku – SCIO (Čj, M, OSP, Aj)

7. – 16. listopadu

 • prezentace školy na Svatomartinských hodech v Brně

11. listopadu

 • 3. schůze pedagogické rady – hodnocení 1. čtvrtletí

16. listopadu

 • státní svátek Den boje za svobodu a demokracii

17. listopadu

 • „Listování“ – projekt na podporu čtenářství

8.00 hodin – 2. stupeň – Ztraceni v čase 9.00 hodin – MŠ – Kvak a Žbluňk 10.00 hodin – 1. stupeň – Kouzelná baterka

18. listopadu

 • informační rodičovské schůzky

21. listopadu – 16.30 – 18.30 hodin

 • adventní dílna pro rodiče a děti

25. listopadu – od 16.00

 • informační rodičovské schůzky

28. listopadu – 14.00 – 16.00 hodin

ŘÍJEN 2011

 • zahájení činnosti zájmových útvarů

3. října

 • zahájení vzdělávacích kurzů Aj, Nj

3. října

 • prožitkový program pro 7. ročník

4. října

 • srovnávací testy pro 6. ročník

10. – 14. října

 • volby do školské rady

10. října – 17.30 – 19.00

 • plenární schůze rodičů

10. října – 18.00 hodin

 • sběr starého papíru – soutěž tříd

11. – 13. října

 • NP Podyjí přichází do škol – 1. ročník (1. a 2. vyuč. hodina)

12. října

 • NP Podyjí přichází do škol – 2. ročník ( 1. a 2. vyuč. hodina)

19. října

 • beseda s Monsignorem Václavem Malým

19. října – od 15.00 hodin

 • podzimní prázdniny

26. – 28. října

 • státní svátek Den vzniku ČR

28. října

  V nejbližší době nás čeká: Září 2011

 • slavnostní zahájení školního roku 2011/2012

1. září

 • exkurze do NP Podyjí – 2. – 5. ročník

13. září – 7:30 – 12:30

 • 2. schůze pedagogické rady

14. září

 • exkurze – papírna Želetice 1., 2. a 4. ročník

22. září

 • exkurze žáků 2. stupně – ZOO Olomouc

22. září

 • Den české státnosti

28.září

 • výukový program záchranné stanice IKAROS

29. září

logolink