ENGLISH

MILÍ ŽÁCI , NA TÉTO STRÁNCE  NACHÁZÍTE INTERAKTIVNÍ CVIČENÍ K PROCVIČENÍ VAŠICH ZNALOSTÍ V ANGLICKÉM JAZYCE.  PŘEJI VÁM MNOHO ZÁBAVY A POUČENÍ S TĚMITO CVIČENÍMI.  V PŘÍPADĚ NĚJAKÝCH NEJASNOSTÍ, DOTAZŮ NEBO PODNĚTŮ KE CVIČENÍM MĚ MŮŽETE KONTAKTOVAT NA eva.machova@zsvisnove.eu ©MGR. EVA MACHOVÁ

Pro moje nejmenší: 

classroom language1 classroom language2 1 2 3 4 5  at school1    at school2
 slovíčka – škola  lidské tělo  předměty ve škole   podst. jména se členem a v mn. čísle
 Clothes – slovíčka  Opakování slovíček 3. třída
PROJECT 1 CVIČENÍ
UNIT 1 COLOURS HELLO IN THE CLASSROOM NUMBERS VOCABULARY in, on, under PRONUNCIATION plurals
UNIT 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Předložky in on at to be přivlastňovací zájmena to be short and long
UNIT 3 have got shopping this these
UNIT 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 My day vocabulary My day My day1 time What´s the time Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
UNIT 5 can house vocabulary prepositions there is /are
UNIT 6 a face At a fast food restaurant describing a person

 

PROJECT 2 CVIČENÍ
INTRODUCTION křížovka protiklady množné číslo číslovky 1 číslovky 2 text ČÍSLOVKY 10-20
UNIT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 přítomné časy slovíčka prepositions 1 same sounds Verb phrases prepositions months of the year1
UNIT 2 BODY QUIZ crosswordanimals weareanimals vocabulary unit 2 pets1 ANIMALS QUIZ Mr Potatoe pronouns1 SOME ANY
UNIT 3 Illnesses Irregular verbs 2 Irregular verbs 3 Liams week past simple the old good days
UNIT 4 počitatelné a nepočitatelné some any a bit of a few how much many tomato soup
UNIT 5 adjectives2 adjectives3 oppositeadjectives adjectivescrossword Attheclothesshop1 Attheclothesshop2 Great Britain1 New Zealand1 New Zealand 2a quizpřjmena
UNIT 6 adverbs1 entertainment1

IRREGULAR VERBS :verbs1 verbs2 verbs3a verbs3aa verbs 1aa verbs 1aaa VERBS20 VERBS30 VERBS40 VERBS50 VERBS60 VERBS70 VERBS85

PAST SIMPLE : 20 30 40 50 60 70 80

PROJECT 3
UNIT 1 Moving1 paint1
UNIT 2 phrases 1-2a phrases 1-2aa phrases 1-2aaa present tenses1 revision1 revision1a
UNIT 3 Places1 Phrases3a in,on
UNIT 4 Canada JRcrossword1 killed JR killed JR1 phrases4a phrases4aa past simple and continuous
UNIT 5 phrases5a phrases5aa
UNIT 6 crossword6A1 pastparticiple1 pastparticiple2bphrases6a phrases6aa
UNIT 7 illnesses phrasal verbs1
UNIT 8 Phrases1 Phrases2 something1 something 2a
logolink