Zápisy ze zasedání

Zápis z 5. schůze školské rady, konané dne 17. 10. 2016

Přítomni: Ilona StehnováIng. František Illek, Hana Jelínková, Jitka Adámková, Mgr. Naděžda Korková, Mgr. Jiří Beran

Omluveni: Ing. Vladimír Vališ,

 Program:

1. Zahájení a seznámení s programem

2. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2015/2016

3. Diskuse

4. Závěr

 ad1) Zahájení schůze provedla Hana Jelínková a seznámila přítomné s program.

ad2) Ředitel Základní školy pan Mgr. Jiří Beran seznámil přítomné členy s Výroční zprávou za školní rok 2015/2016. Školská rada výroční zprávu jednohlasně schválila.

ad3) Proběhla krátká diskuse.

ad4)  Hana Jelínková ukončila 5. schůzi školské rady.

 zapsala: Hana Jelínková – předsedkyně školské rady

Mgr. Jiří Beran – ředitel Základní školy Višňové

Zápis ze 4. schůze školské rady, konané dne 30. 8. 2016

Přítomni: Ilona Stehnová, Ing. František Illek, Hana Jelínková, Ing. Vladimír Vališ, Jitka Adámková, Mgr. Naděžda Korková, Mgr. Jiří Beran, Mgr. Jana Pelajová

 Program:

 1. Zahájení a seznámení s programem
 2. Změna školního řádu
 3. Diskuse
 4. Závěr schůze

ad1) Zahájení schůze provedla předsedkyně a seznámila přítomné s programem.

ad2) Školská rada projednala a schválila nové znění ve školním řádu.

ad3) Proběhla krátká diskuse

ad4) Ukončení 4. schůze Školské rady provedla předsedkyně Hana Jelínková

zapsala: Hana Jelínková – předsedkyně školské rady

Mgr. Jiří Beran – ředitel Základní školy Višňové

 

 

Zápis z 3. schůze školské rady, konané dne 15. 12. 2015

Přítomni: Ing. František Illek, Hana Jelínková, Jitka Adámková, Mgr. Naděžda Korková, Ilona Stehnová, Mgr. Jiří Beran

Omluveni: Ing. Vladimír Vališ,

 Program:

1. Zahájení a seznámení s programem

2. Rozpočet provozních nákladů 2016

3. Diskuse

4. Závěr schůze

 ad1) Zahájení schůze provedla Hana Jelínková a seznámila přítomné s programem.

ad2) Přítomní členové projednali návrh rozpočtu provozních nákladů na rok 2016 bez výhrad.

ad3) Proběhla krátká diskuse

ad4) Hana Jelínková ukončila 3. schůzi školské rady.

 zapsala: Hana Jelínková – předsedkyně školské rady

Mgr. Jiří Beran – ředitel Základní školy Višňové

Zápis z 1. schůze školské rady, konané dne 4. 3. 2015

Přítomni: Ing. Vladimír Vališ, Ing. František Illek, Hana Jelínková, Jitka Adámková, Mgr. Naděžda Korková, Ilona Stehnová, Mgr. Jiří Beran

Program:

1. Zahájení a seznámení s programem

2. Jednací řád ŠR

3. Volba předsedy ŠR

4. Seznámení s rozpočet provozních nákladů ZŠ

5. Diskuse

6. Závěr schůze

ad1) Zahájení první schůze ŠR provedl pan ředitel Mgr. Jiří Beran a seznámil přítomné s program.

ad2) Přítomní členové byli panem ředitelem seznámeni s návrhem Jednacího řádu školské rady, který byl poté přijat bez výhrad a jednohlasně schválen.

ad3) Členové ŠR volili předsedy. Jednohlasně byla zvolena za předsedkyni Hana Jelínková.

ad4) Pan ředitel Mgr. Jiří Beran všechny seznámil s rozpočtem provozních nákladů na rok 2015.

ad5) Proběhla krátká diskuse, kde pan ředitel Mgr. Jiří Beran informoval přítomné členy o dalších chystaných aktivitách a akcích v základní škole.

ad6) Hana Jelínková ukončila 1. schůzi školské rady.

 

zapsala: Hana Jelínková – předsedkyně školské rady

Mgr. Jiří Beran – ředitel Základní školy Višňové

_______________________________________________________________________________________

 

Zápis ze 7. schůze školské rady, konané dne 24. 9. 2014

Přítomni: Ing. Jana Nezvedová‚ Ing. Vladimír Vališ, Mgr. Lea Šmahelová, Hana Jelínková, Ing. František Illek, Mgr. Jiří Beran,

Program:

1. Zahájení a seznámení s programem

2. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2013/2014

3. Diskuse

4. Závěr

ad1) zahájení schůze provedla Hana Jelínková a seznámila přítomné s program

ad2) Ředitel Základní školy pan Mgr. Jiří Beran seznámil přítomné členy s Výroční zprávou za školní rok 2013/2014, která byla školskou radou jednohlasně schválena.

ad3) V krátké diskusi byli přítomní členové seznámeni s organizací a akcemi ve školním roce 2014/2015.

ad4) paní Hana Jelínková ukončila 7. schůzi školské rady

 

zapsala: Hana Jelínková – předsedkyně školské rady

Mgr. Jiří Beran – ředitel Základní školy Višňové

 

Zápis z 6. schůze školské rady, konané dne 18. 4. 2014

Přítomni: Ing. Vladimír Vališ, Mgr. Lea Šmahelová, Hana Jelínková, Ing. František Illek, Mgr. Josef Kulhánek, Ing. Jana Nezvedová, Mgr. Jiří Beran

Program:

1. Zahájení a seznámení s programem

2. Schválení Dodatku č. 1 školního řádu

3. Aktualizace klasifikačního řádu

4. Diskuse

5. Závěr

ad1) zahájení schůze provedla Hana Jelínková a seznámila přítomné s program

ad2) Ředitel Základní školy ve Višňovém Mgr. Jiří Beran seznámil členy s Dodatkem č. 1 školního řádu. Po krátké diskusi byl Dodatek č. 1 jednohlasně schválen.

ad3) Po krátkém informování členů o klasifikačním řádu, byla jeho aktualizace projednána bez výhrad a jednohlasně schválena.

ad4) proběhla krátká diskuse

ad5) ukončení 6. schůze ŠR provedla Hana Jelínková

 

Zapsala: Hana Jelínková

Mgr. Jiří Beran – ředitel Základní školy Višňové

 

 

Zápis z 5. schůze školské rady, konané dne 19. 3. 2014

Přítomni: Ing. Vladimír Vališ, , Mgr. Lea Šmahelová, Hana Jelínková, Ing. František Illek,

Mgr. Jiří Beran, Mgr. Jana Pelajová

Omluveni: Mgr. Josef Kulhánek, Ing. Jana Nezvedová

Program:

1. Zahájení a seznámení s programem

2. Schválení rozpočtu provozních nákladů Základní školy na rok 2014

3. Diskuse

4. Závěr

ad1) zahájení schůze provedla Hana Jelínková a seznámila přítomné s program

ad2) Ředitel Základní školy ve Višňovém Mgr. Jiří Beran seznámil přítomné s návrhem rozpočtu základní školy na rok 2014. Školská rada návrh rozpočtu projednala bez výhrad a jednohlasně schválila.

ad3) proběhla krátká diskuse

ad4) paní Hana Jelínková ukončila 5. schůzi školské rady

 

zapsala: Hana Jelínková – předsedkyně školské rady

Mgr. Jiří Beran – ředitel Základní školy Višňové

 

Zápis ze 4. schůze školské rady, konané dne 6. 11. 2013

Přítomni: Ing. Vladimír Vališ, Ing. František Illek, Mgr. Lea Šmahelová, Hana Jelínková,

Mgr.  Jiří Beran

Omluveni: Mgr. Josef Kulhánek, Ing. Jana Nezvedová

Program:

1. Zahájení a seznámení s programem

2. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2012/2013

3. Diskuse

4. Závěr

ad1) Zahájení schůze provedla Hana Jelínková a seznámila přítomné s program.

ad2) Ředitel Základní školy pan Mgr. Jiří Beran seznámil přítomné členy s Výroční
zprávou za školní rok 2012/2013. Školská rada výroční zprávu  jednohlasně schválila.

ad3) Proběhla krátká diskuse, kde pan ředitel Mgr. Jiří Beran informoval přítomné členy o
dalších aktivitách a akcích základní školy.

ad4)  Hana Jelínková ukončila 4. schůzi školské rady.

 

zapsala:Hana Jelínková – předsedkyně školské rady

Mgr.Jiří Beran – ředitel Základní školy Višňové

 

Zápis z 3. schůze školské rady, konané dne 3. 10. 2012

 

Přítomni: Ing. Vladimír Vališ, Ing. František Illek, Mgr. Josef Kulhánek, Mgr. Lea Šmahelová, Hana Jelínková, Ing. Jana Nezvedová, Mgr. Jiří Beran

Program:

1. Zahájení a seznámení s programem

2. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2011/2012

3. Diskuse

4. Závěr

ad1) Zahájení schůze provedla Hana Jelínková a seznámila přítomné s program.

ad2) Ředitel Základní školy ve Višňovém pan Mgr. Jiří Beran seznámil přítomné členy s Výroční zprávou za školní rok 2011/2012. Po krátké diskusi byla výroční zpráva školskou radou jednohlasně schválená.

ad3) V diskusi pan ředitel Mgr. Jiří Beran informoval členy školské rady o dalších aktivitách a akcích základní školy.

ad4) Paní Hana Jelínková ukončila 3. schůzi školské rady.

 

zapsala: Hana Jelínková – předsedkyně školské rady

Mgr. Jiří Beran – ředitel Základní školy Višňové

__________________________________________________________________________

Zápis z 2. schůze školské rady, konané dne 22. 2. 2012

 

Přítomni: Ing. Vladimír Vališ, Mgr. Josef Kulhánek, Mgr. Lea Šmahelová, Hana Jelínková, Ing. Jana Nezvedová, Mgr. Jiří Beran

Omluveni: Ing. František Illek

Program:

1. Zahájení a seznámení s programem

2. Schválení rozpočtu provozních nákladů Základní školy na rok 2012

3. Diskuse

4. Závěr

ad1) zahájení schůze provedla Hana Jelínková a seznámila přítomné s program

ad2) Ředitel Základní školy ve Višňovém Mgr. Jiří Beran seznámil přítomné s návrhem rozpočtu základní školy na rok 2012. Školská rada návrh rozpočtu projednala bez výhrad a jednohlasně schválila.

ad3) proběhla krátká diskuse

ad4) paní Hana Jelínková ukončila 2. schůzi školské rady

 

zapsala: Hana Jelínková – předsedkyně školské rady

Mgr. Jiří Beran – ředitel Základní školy Višňové

___________________________________________________________________

 

Zápis z 1. schůze školské rady, konané dne 2. 11. 2011

Přítomni: Ing. Vladimír Vališ, Mgr. Josef Kulhánek, Mgr. Lea Šmahelová, Hana Jelínková, Ing. Jana Nezvedová

Omluveni: Ing. František Illek

Program:

1. Zahájení a seznámení s programem

2. Volba předsedy

3. Schválení jednacího řádu

4. Diskuse

5. Závěr

ad1) zahájení první schůze provedl pan ředitel Mgr. Jiří Beran a seznámil přítomné s programem

ad2) přítomní členové volili předsedu Školské rady. Jednohlasně byla zvolena paní Hana Jelínková

ad3) pan ředitel Mgr. Jiří Beran seznámil členy s návrhem jednacího řádu, který byl poté jednohlasně schválen

ad4) v diskuzi informoval pan ředitel Mgr. Jiří Beran školskou radu o aktivitách a chystaných akcí na Základní škole

ad5) pan ředitel Mgr. Jiří Beran ukončil 1. schůzi školské rady

zapsala:  Hana Jelínková – předsedkyně školské rady

Mgr. Jiří Beran – ředitel Základní školy Višňové

_____________________________________________________________________

Zápis ze školské rady, konané dne 5.10 2011

Přítomni: Hana Strieglerová, Lenka Šubová, Hynek Čada, Mgr Vladimír Korek, Mgr. Jiří Beran, Mgr. Miroslav Mach

Omluveni: Mgr. Bohumila Hubáčková

Program:

 1. Zahájení a seznámení s programem
 2. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2011/2011
 3. Informace o školním roce 2011/2012
 4. Diskuse
 5. Závěr

 

ad1) zahájení provedl Miroslav Mach a seznámil přítomné s programem

ad2) ředitel základní školy ve Višňovém Mgr. Jiří Beran seznámil přítomné s výroční zprávou školy a tato byla poté jednohlasně schválena

ad3) přítomní členové byli seznámeni s organizací, zahájením a výhledem na školní rok 2011/2012

ad4) proběhla krátká diskuse

ad5) Miroslav Mach ukončil 1. schůzi školské rady

Zapsal:

Mgr Miroslav Mach

předseda školské rady

Mgr. Jiří Beran

Ředitel ZŠ Višňové

Zápis ze školské rady, konané dne 2.3. 2011

Přítomni: Hana Strieglerová, Lenka Šubová, Hynek Čada, Mgr. Jiří Beran, Mgr. Miroslav Mach

Omluveni: Mgr. Vladimír Korek, Mgr. Bohumila Hubáčková

Program:

 1. Zahájení a seznámení s programem
 2. Rozpočet Základní školy ve Višňovém na rok 2011
 3. Diskuse
 4. Závěr

ad1) Zahájení provedl Miroslav Mach a seznámil přítomné s programem

ad2) Ředitel Základní školy ve Višňovém Mgr. Jiří Beran seznámil přítomné s návrhem rozpočtu základní školy na rok 2011

ad3) Proběhla krátká diskuse

ad5) Miroslav Mach ukončil 2. Schůzi školské rady

Zapsal:

Mgr Miroslav Mach

předseda školské rady

Mgr. Jiří Beran

Ředitel ZŠ Višňové

Zápis ze školské rady, konané dne 23. 9. 2010

Přítomni: Hana Strieglerová, Lenka Šubová, Hynek Čada, Mgr. Bohumila Hubáčková, Mgr. Jiří Beran, Mgr. Miroslav Mach

Omluveni: Mgr. Vladimír Korek

Program:

 1. Zahájení a seznámení s programem
 2. Schválení výroční zprávy Základní a mateřské školy Višňové za školní rok 2009/2010
 3. Průběh školního roku 2010/2011
 4. Diskuse
 5. Závěr

ad1) Zahájení provedl Miroslav Mach a seznámil přítomné s programem

ad 2) Ředitel Základní školy ve Višňovém Mgr. Jiří Beran seznámil přítomné s výroční zprávou. Po krátké diskusi byla výroční zpráva za školní rok 2009/2010 jednohlasně schválena.

ad 3) Ředitel základní školy seznámil přítomné s důležitými změnami a akcemi ve školním roce 2010/2011.

ad 4) Proběhla krátká diskuse.

ad5) Miroslav Mach ukončil 1. Schůzi školské rady.

Zapsal:

Mgr Miroslav Mach

předseda školské rady

Mgr. Jiří Beran

Ředitel ZŠ Višňové

Zápis ze zasedání školské rady dne 10. 3. 2010

Přítomni: Mgr. Jiří Beran, Mgr. Bohumila Hubáčková, Lenka Šubová, Hana Strieglerová, Mgr. Miroslav Mach
Omluveni: Hynek Čada, Mgr. Vladimír Korek
Program:
1. Zpráva o čerpání rozpočtu z dotace zřizovatele za rok 2009
2. Zpráva o rozpočtu neinvestičních nákladů na rok 2010
3. Diskuse
4. Závěr

Ad 1,2) Mgr. Jiří Beran seznámil členy školské rady s výše uvedenými zprávami, školská rada návrh rozpočtu neinvestičních nákladů (z dotace zřizovatele) projednala a doporučila k předložení zřizovateli bez výhrad.

Ad 3) V diskusi informoval Mgr. Jiří Beran školskou radu o dalších aktivitách školy, zejména o zapojení do národních i nadnárodních projektů

Zapsal: Mgr Miroslav Mach, předseda školské rady

logolink