Podpora čtenářství a jazykových dovedností žáků

logolink

Podpora čtenářství a jazykových dovedností žáků, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1531.

Realizátor projektu:

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Doba realizace projektu:

Projekt probíhá v době od  1. 9. 2015 do 31. 12. 2015

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků, rozvoj profesních dovedností učitelů a zlepšení jazykových kompetencí žáků.

Rozpočet projektu: 907 782 Kč

Klíčové aktivity:

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Cíl: Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Realizace: Učitelé vytvoří celkem 8 různých tematických plánů Čtenářských dílen pro 2. – 9. ročník na celý školní rok 2015/2016. Každý tematický plán bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každém z ročníku nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (lze i více kusů od jednoho titulu), nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod.

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Cíl: Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

Realizace: Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro 45 žáků v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. V termínu 22. – 28. 11. 2015 absolvuje 20 žáků 7. – 9. ročníku pobyt v Oxfordu a v termínu 6. – 11. 12. 2015 absolvuje 25 žáků pobyt v Berlíně.

 

Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Cíl: Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách.

Realizace: Krátkodobý intenzivní kurz dvou učitelů německého jazyka v zahraničí (Berlín), v trvání 10 pracovních dnů 18. – 31. 10. 2015

 

logolink