Podpora vzdělávání na ZŠ a MŠ Višňové

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Škola realizuje projekt Podpora vzdělávání na ZŠ a MŠ Višňové, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003992, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

logolink