Komunitní vzdělávání

29. září 2014 byly na naší škole zahájeny vzdělávací kurzy pro dospělé. Příznivci celoživotního učení se mohou přihlásit do čtyř kurzů anglického jazyka, tří kurzů německého jazyka, kurzu tvorby internetových stránek a jiných počítačových dovedností. Seniorům je určen pátý semestr Virtuální univerzity třetího věku, jehož téma je Potraviny a spotřebitel, stejné téma mohou studovat i další zájemci o vzdělávání prostřednictvím Univerzity volného času. Rodičům budou nabízeny semináře o rodičovských dovednostech. Leták ke stažení ZDE. Na celý školní rok dále připravujeme také mnoho kulturních a sportovních akcí pro veřejnost, které rozšíří nabídku aktivního trávení volného času v našem regionu.

Díky zkušenostem s budováním komunitní školy se stala naše škola příkladem dobré praxe uváděné na mezinárodní úrovni. O tom svědčí několik případových studií a prezentace na seminářích u nás i v zahraničí.

Pokud vás myšlenka komunitní školy oslovila, přijďte se podívat a dále sledujte naše stránky.

 

logolink