ENGLISH

Milí žáci a studenti angličtiny,

zde najdete interaktivní cvičení připravené dle učebnic Project, řazené dle lekcí. Můžete si procvičit to, co jsme dělali v hodinách i něco navíc. Případné náměty a připomínky zasílejte na miroslav.mach@zsvisnove.eu

Pokud máte zájem o další opakování nebo se chcete naučit nové věci, odkazuji Vás na výborný český portál www.helpforenglish.cz, kde najdete vše, co člověk ke studiu angličtiny potřebuje.

Project 2

Lekce 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 // months of the year1
ordinal numbers1 // phrases1 // phrases2 // prepositions1 //prepositions2a
slovíčka //
Lekce 2 weareanimals //crosswordanimals /ANIMALS QUIZ //pets1 // pronouns1
BODY QUIZ
Lekce 3 Illnesses//past simple//Liams week//tobe//prav slovesa1//prav slovesa2//pastsimple2
positive3//the old good days//irregularverbs//irregularverbs1// Irregular verbs 2
Irregular verbs 3/
Lekce 4 be going to//at a restaurant1// at a restaurant2 / stonesoupa//počanepočpodstjm1//počanepočpodstjm2//
Lekce 5 Great Britain1// oppositeadjectives// adjectives3/ /stup. příd.jmen1// přjmenaquiz
adjectivescrossword//Attheclothesshop1//Attheclothesshop2//NewZealand1//
New Zealand 2a/
Lekce 6 entertainment1 //adverbs1//adverbsoffrequency

Project 3

Lekce 1 Moving1//paint1/
Lekce 2 phrases 1-2a//present tenses1//revision1a/
Lekce 3 skycars1//willquestions//transportcrossword1//Phrases3a/ /Phrases3aa//Places1/
Lekce 4 Canada//phrases4a//phrases4aa//killed JR//killed JR1//JRcrossword1
Lekce 5 phrases5a//phrases5aa/
Lekce 6lekce 7lekce 8 phrases6a// phrases6aa//pastparticiple1//pastparticiple2b// crossword6A1/
phrasal verbs1/ illnesses
something1//something 2a//Phrases1//Phrases2//verbs1//verbs2//verbs 1aa//verbs 1aaa//verbs3a//verbs3aa//verbs4a//verbs4aa//useful phrasespart1a //useful phrases2a//useful phrases1/

 

Project 4

lekce 1
Lekce 2
Lekce 3
Lekce 4 doctor´s//parts of the body/
Lekce 5
Lekce 6

 

 

Něco pro třeťáky: příroda1

večerní kurzy: train1 / train1a / trainvoc1 / trainvoc2/ jobs1 /jobs2

 

logolink