Absolventské práce

 

Témata absolventských prací pro školní rok 2015/2016

učitel téma absolventské práce žáci
Mgr. Jiří Beran
 • Mobilní telefon jako nástroj pro pozorování 
 • Výroba ptačí budky krok za krokem
 •  Filip Benáček
 • Stanislav Vérosta
Mgr. Marcela Jelínková
 • Slasti a strasti Otce vlasti (700. výročí narození Karla IV.)
 • Moje oblíbená historická postava/historické období
 • Bojovali za svobodu (životní osudy člověka, který se zasloužil o změnu režimu)
 • Nelehké osudy prvních dam (životní příběh manželky některého našeho prezidenta)

 

Mgr. Kamil Kopeček
 • Geocaching – hra nebo turistika?
 • Statistika a Google ankety
 • Google nástroje – Využití  v praxi
 • Evernote – rychlé on-line poznámky
 • Word – Jak správně upravovat dokument
 
Mgr. Miroslav Mach
 • My favourite book / film
 • The Czech Republic
 • A famous person
 • Travelling
 • Sport
 • Obezita u dětí
 • Historie lyžování
 • Doping u sportovců
 • Můžete si navrhnout i vlastní téma

 

Mgr. Eva Machová
 1. Žijeme mobilně 
 2. Vegetariánství – můj životní styl
 3. Pilates – cvičení pro zpevnění těla
 4. Vím co jím
 5. Návrh vlastního tématu dle domluvy
 1.  Petr Tesař
 2. Aneta Poláková
 3. Gabriela Elisová
 4. Lucie Jarošová

 

Mgr. Věra Nezvedová
 • Voda – základ života
 • Herbář a charakteristika listnatých stromů v místě mého bydliště
 • Sbírka příkladů z každodenního  života aneb využití matematiky v každodenním životě / procenta, obsahy a obvody obrazců, objem a povrch těles, trojčlenka …./
 • Výběr vlastního tématu na základě dohody
 
Mgr. Lada Sikorová
 • Tanec
 • Výběr vlastního tématu dle dohody
 •  Dalibor Janků
Mgr. Ivana Vančurová
 • Kniha (spisovatel) mého srdce
 • Hudba mého srdce (oblíbený hudební žánr, hudební období, skupina….)
 • Literatura ve filmu (srovnání oblíbené knihy a její filmové podoby)
 • Země, kam bych se chtěl/a podívat (seznámení s vybraným státem – přírodní zajímavosti, památky apod.)
 • Národní parky ČR
 • Národní parky světa
 •  Alžběta Hrnčiříková
 • Ondřej Bonk

 

 

 

 • Radin Vališ
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Časový harmonogram: vypsání témat (zveřejnění) 18. dubna 2016

 • výběr tématu do 29. dubna 2016
 • odevzdání práce do 3. června 2016
 • hodnocení do 17. června 2016
 • veřejné prezentace 20. – 23. června 2016
 • slavnostní předání absolventských listů – slavnostní shromáždění na konci školního roku

Pokyny:

 • každý žák si vybere z vypsaných témat jedno jemu blízké
 • svoji představu zkonzultuje žák s vedoucím práce
 • práce bude zpracována na PC v elektronické podobě podle níže stanovených pravidel (viz. šablona na www.zsvisnove.eu) a zaslána na adresu: prace@zsvisnove.eu do 6. června 2014

Práce bude obsahovat:

 • titulní stranu
 • strukturovaný obsah práce
 • krátký úvod
 • tělo práce (minimální rozsah vlastního textu – 5 stran A4 bez obrázků a grafiky)
 • závěr – vlastními slovy shrnuté výsledky a závěry práce
 • doporučenou součástí práce je vlastní pozorování, výzkum přiměřeného rozsahu…
 • v samostatné části budou uvedeny ve formě číslovaného seznamu všechny použité zdroje informací (tištěné – uveden název knihy, časopisu…, včetně autora, elektronické zdroje – uvedena přesná funkční adresa s názvem stránky)
 • v textu bude za citací uvedeno v  závorce pořadové číslo zdroje informací (1)
 • součástí práce bude elektronická prezentace v
 • po odevzdání bude práce zhodnocena konzultantem a oponentem (slovně)
 • následovat bude prezentace práce
 • při slavnostním ukončení školního roku obdrží žáci absolventský diplom s hodnocením

  Formátování textu:

 • písmo: Times New Roman, Arial, Courier, velikost 12, barva automatická (černá)
 • okraje L 4 cm, P 3 cm, H 3 cm, D 3 cm; řádkování 1,5
 • mezery mezi odstavci – automaticky (ne vynechaný řádek), zarovnání do bloku
 • odsazení prvního řádku odstavce o 1,25 cm
 • mezera za čárkou, tečkou, dvojtečkou, …!!!

  Šablona absolventské práce ke stažení ZDE    

logolink