Pracovníci

 

Mgr. Jiří Beran – ředitel, F, Pč, Tč, Oz, Inf

Mgr. Jana Pelajová – zástupce ředitele, Aj

Blanka Elisová – ekonomka, hospodářka

 

Základní škola:

Mgr. Jana Vališová – tř. uč. I. třídy, log. péče

Mgr. Naděžda Korková – tř. uč. II. třídy

Mgr. Bohumila Hubáčková – tř. uč. III. třídy, koordinátor ŠVP

Mgr. Lea Šmahelová – tř. uč. IV. třídy

Mgr. Dita Buchtová – tř. uč. V. třídy

Mgr. Věra Nezvedová – tř. uč. VI. třídy, Př, M, Ch, Oz, Sapp, koordinátor EVVO

Mgr. Eva Machová – tř. uč. VII. třídy, Nj, Aj, Tv, Oz, koordinátor ŠVP

Mgr. Marcela Jelínková – tř. uč. VIII. třídy, Čj, D, Vv, metodik prevence

Mgr. Ivana Vančurová – tř. uč. IX. třídy, Čj, Z, Hv, Pč,

Mgr. Miroslav Mach – Aj, Nj, Tv, Pč, Sh, výchovný poradce – kariérní poradenství

Mgr. Kamil Kopeček – F, M, Inf, Z, Oz, koordinátor ICT, správce školní matriky

PhDr. Renata Šafrová – speciální pedagog, výchovný poradce – výuka žáků se SVP

Bc. Ludmila Vasiľová – asistentka pedagoga

Hana Jelínková – asistentka pedagoga

Jitka Vespalcová – osobní asistentka

Josef Šnábl – školník, topič

Eva Březinová – uklízečka

Soňa Hejlková – uklízečka

Jaroslava Radová – uklízečka, pracovnice dohledu

 

Školní družina:

Ilona Stehnová – vychovatelka 1. oddělení ŠD

Hana Jelínková – vychovatelka 2. oddělení ŠD

Mgr. Věra Nezvedová – vychovatelka 2. oddělení ŠD

 

Školní klub:

Hana Jelínková – vychovatelka

 

Mateřská škola:

Hana Koubková – vedoucí učitelka MŠ

Zdeňka Kapounková – učitelka – Berušky

Jindra Veselá – učitelka – Sluníčka

Marie Matulová – školnice

 

Školní jídelna:

Eva Adámková – vedoucí ŠJ

Lenka Černíková – kuchařka

Eva Pavlasová – kuchařka

Marta Tumpachová – kuchařka, výdejna MŠ

Renáta Vyhnálková – kuchařka

logolink