Ekoškola

Fotografie z projektu EKOŠKOLA.

Přírodovědná exkurze

Žáci 6., 7. a 8. ročníku se zúčastnili před vánočními prázdninami přírodovědné exkurze ve středisku ekologické výchovy Jezírko v Brně – Soběšicích. Šesťáci a sedmáci se aktivně zapojili do programu týkající se vývoje lesa a potravních vztahů v lesním ekosystému, hráli několik her v terénu. Osmáci a někteří sedmáci se celé dopoledne  zabývali ptačím světem, rozeznávali ptačí vejce, hlasy ptáků a hlavně si vyráběli ptačí budky, které si odnesli domů. Celá akce byla velmi úspěšná,všichni byli velmi spokojeni.  Je velká škoda, že se přírodovědného dopoledne nezúčastnilo více dětí.

 

 

Odvoz odpadu

Minulý týden  byly odvezeny firmou ASEKOL dvě naplněné popelnice drobným vyřazeným elektrozařízením. Akce se uskutečnila v rámci celorepublikového projektu recyklohraní. Za nasbírané nefunkční elektrozařízení škola obdrží body, na něž může nakupovat některé pomůcky do výuky. Takže pokud máte doma vyřazené žehličky, kalkulačky, mobily, toustovače ….. jen s nimi vesele do naší červené popelnice na drobné elektro, která stojí v budově školy u bočních skleněných dveří.

 

Odměna z projektu recyklohraní

Pravidelným plněním úkolů a sběrem baterií získávala naše škola v projektu recyklohraní během celého školního roku body, za které jsme nakoupili pomůcky do výuky. Jedná se o tři volejbalové míče, tři míče na košíkovou, čtyři flash disky, dvě nabíječky na baterie.

 

Okresní kolo BiO

Minulý týden se naši žáci zúčastnili okresního kola biologické olympiády ve Znojmě. Jejich účast byla podmíněna vypracováním vstupních úkolů, tentokrát to bylo na velmi netradiční téma: Vodní ekosystém za oknem – pozorování okřehku menšího. Celkem se soutěže zúčastnilo 35 žáků z různých škol okresu. Naši svěřenci zaznamenali velký úspěch. Všichni se stali úspěšnými řešiteli tzn. vše vyřešili víc než na 60 %, nejlepší výsledek byl 105 bodů.

Hana Adámková – 6. místo – 82 bodů

Petra Scharfová – 14. místo – 61 bodů

Václav Velan – 17. místo – 59 bodů

Všem gratuluji a děkuji za reprezentaci školy.

Výsledková listina ZDE

 

 

Splnění posledního úkolu z projektu recyklohraní

Školní ekotým hlásí splnění posledního úkolu z celorepublikového projektu recyklohraní. Jednalo se o napsání příběhu z červeného kontejneru, který slouží na sběr drobného elektrozařízení. Úkolu se tentokrát ujaly dvě osmačky – Jana Lapešová a Kristýna Juřenová. Za splnění úkolu jsme obdrželi plných 150 bodů. Tím se naše škola zapojila mezi 63 nejaktivnějších škol v republice ve školním roce 2011/12.

Další úspěch v biologické olympiádě

Na skvělý úspěch našich osmaček v okresním kole biologické olympiády kategorie C navázal Václav Velan ze 7. třídy. Vašek se zúčastnil 10. dubna okresního kola biologické olympiády kategorie D, což jsou žáci 6. a 7. ročníku azískal mezi 34 soutěžícími 6. místo. Vaškovi moc gratuluji a doufám, že se mu v přírodovědné oblasti bude dařit i dále. Děkujeme za reprezentaci školy.

 

Okresní kolo biologické olympiády

29. března se ve Znojmě konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie C. Našim  reprezentantům se velice dařilo, dosáhli jsme historického úspěchu. Všechny tři žákyně skončily v první polovině startovního pole. Okresního kola se zúčastnilo 34 žáků osmých a devátých tříd z různých základních škol a gymnázií.

Kristýna Juřenová – 6. místo, Hana Adámková – 14. místo, Petra Scharfová – 17. místo, všechny z 8. třídy

Holkám moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

Přírodovědná exkurze

Na konci ledna se žáci šestých ročníků a sedmého ročníku zúčastnili přírodovědné exkurze v ekologickém středisku v Brně – Soběšicích. Šesťáci se zabývali tématem les, potravní vztahy a fotosyntéza. Zahráli si divadlo, sestavovali potravní vztahy a nejvíce je uchvátila hra na predátory s konzumenty.  Sedmáci zavítali do světa ptáků a vlastnoručně si vyrobili ptačí budku. Exkurze byla z pohledu žáků zdařilá a doporučují návštěvu střediska mladším spolužákům.

 

Zimní zprávy z recyklohraní

Členové ekotýmu splnili další úkol z projektu recyklohraní.  Na vyluštění ekologické  křížovky se podílela Hana Adámková z 8. třídy, mapu Jihomoravského kraje se záznamem legálních skládek  vytvořila Kristýna Juřenová z 8. třídy a vyhledání lokalit legálních skládek prováděla všechna děvčata z 8. třídy.  Nafocení černých skládek v okolí Višňové provedly Adéla Beranová, Ivana Tumpachová, Hana Adámková. Adéle patří dík na určení zeměpisných souřadnic těchto skládek. Všem děkuji za spolupráci.  Za splnění úkolu jsme obdrželi 190 bodů.

 

 

Zprávy z recyklohraní

Za splnění podzimního úkolu z celorepublikového projektu recyklohraní jsme obdrželi plný počet bodů, což bylo 300. Ještě jednou patří dík Kristýně Juřenové a Janě Lapešové z 8.třídy za vytvoření modelu sběrného dvora. Taktéž jsme obdrželi od organizátorů projektu děkovný dopis za aktivní práci. Kromě plnění soutěžních úkolů bylo vyhodnoceno, že naše škola posbírala více než 230 tun použitých baterií a téměř 1400 tun vysloužilého elektrozařízení. Za odměnu jsme zdarma získali praktické sběrné boxy. V současnosti náš ekotým pracuje na dalším úkolu – luštění křížovky a práce s mapou.

 

Podzimní zprávy z ekoškoly

V rámci celorepublikového projektu recyklohraní jsme splnili podzimní úkol s názvem sběrný dvůr. Žákyně 7. třídy Jana Lapešová a Kristýna Juřenová zhotovily prostorový model třídící linky a zjistily potřebné informace o svozové firmě ASA Znojmo.  Jejich dílo je velmi zdařilé, můžete se o tom přesvědčit v galerii ekoškola v albu sběrný dvůr. Oběma děvčatům děkuje ZŠ Višňové za práci. Doufáme, že se model bude líbit a obdržíme další body, za které si budeme smět koupit nějakou pomůcku do výuky. Můžeme získat 300 bodů, uvidíme, jak vše dopadne . O výsledku Vás včas budeme informovat.

Ještě se nám podařilo znovu zapojit do sběru vysloužilého elektrozařízení.  Tentokrát firma ASEKOL odvezla  televize a monitory, které byly shromážděny na sběrném místě za hřbitovem ve Višňovém.

 

 

Adventní vyrábění

V rámci předmětu seminář a praktikum z přírodovědných předmětů žáci a žákyně vyráběli adventní věnce. Tato akce se v rámci semináře každoročně opakuje a má u dětí velký úspěch. Někteří už neměli chuť do výroby věnce, protože ho vyráběli již několikrát, tak se rozhodli pro výrobu adventních svícnů. Všechny svícny se honosily vlastnoručně vyrobenými svíčkami z včelího vosku. Žáci je vyráběli pod vedením Václava Velana ze 7. třídy, který všechny přítomné velmi zkušeně zasvětil do problematiky výroby.  Během listopadu všichni účastníci semináře tvořili i  netradiční aranžmá z těstovin, které používáme pro přípravu pokrmů. Svými výrobky žáci zpestřili 20. listopadu prostředí školní jídelny, kde se uskutečnilo setkání seniorů z Višňové. O zdařilosti výrobků se můžete přesvědčit v galerii ekoškola v albu advent 2011.

 

Nákup za body

Za nasbírané body v celostátním projektu recyklohraní byly nakoupeny do školy  tři flash disky čili „flešky“. Jedna bude sloužit mažoretkám, druhá bude použita pro ekoškolu a třetí je uložena v ředitelně, kde bude využívána k momentální potřebě všech pedagogů. Utratili jsme tak asi 1200 bodů. V současnosti pracují členové školního ekotýmu na splnění dalšího úkolu z recyklohraní. Zhotovují model sběrného dvora. Uvidíme, jak se jim úkol povede. O zisku bodů budeme informovat v prosinci. Ve hře je 300 bodů.

Zprávy z recyklohraní

Koncem září se uskutečnil na ZŠ sběr vysloužilého elektrozařízení. Teprve nedávno jsme od svozové firmy ASEKOL obdrželi informaci o množství sebraného elektra. Celkem odvezli 215 kg velkého elektrozařízení tj. televize a monitory. Potom bylo ještě spočítáno při recyklaci, že jsme odevzdali 359 ks drobného použitého elektra tj. tiskárny, želičky, fény. Obdrželi jsme celkem za splnění 2154 bodů. Jestliže máte doma drobné vysloužilé spotřebiče, doneste je k nám do školy –  do červené popelnice ke skleněným dveřím. Pomůžete nám ve sběru bodů v celostátním projektu recyklohraní.

Vyrábění z přírodnin

Žáci a žákyně si v rámci předmětu seminář a praktikum z přírodovědných předmětů v pátek 7.10. 2011 mohli vyrobit z podzimních plodů a jiných přírodnin svého podzimáka. Svoje výrobky umístili ke vchodu do ZŠ. Jak se jim práce povedli, můžete zhodnotit sami v galerii ekoškola, kde jsou vystaveny fotky jejich prací.


Učíme se létat

Dne 29.9. 2011 se žáci celé ZŠ Višňové zúčastnili výukového programu záchranné stanice zvířat IKAROS z Pelhřimova s názvem UČÍME  SE  LÉTAT. Děti se seznámily se zástupci zvířat ze světa ptáků. Konkrétně jsme zavítali mezi dravce a sovy. Ze sov děti viděly na vlastní oči sýčka, sovu pálenou, sovici sněžnou a výra velkého. Z dravců je nejvíce zaujal orel skalní, kterého nezvládli udržet na natažené ruce. Potom je zaujala informace o rychlosti letu sokola, který může dosáhnout rychlosti až 420 km/h. Z dalších dravců je zaujala poštolka, káně, raroh a mrchožrout sup kapucínský, který na fotbalovém hřišti předváděl svůj klouzavý let. Celé dvě hodiny všichni zaujatě poslouchali naučné a zároveň zábavné povídání o letcích mezi zvířaty. Někteří žáci se na závěr akce pokoušeli naučit létat. Nezdařilo se, ale o zábavu nebyla nouze. Přírodovědné dopoledne budeme určitě v příštím školním roce opakovat. Foto z akce naleznete v galerii ekoškola.

Návštěva zoo

Dne 22.9. 2011 se uskutečnila pro žáky 2. stupně celoškolní přírodovědná exkurze do zoo v Olomouci na Svatém kopečku. Během návštěvy v zoo se žáci zúčastnili dle výběru výukových programů, první skupina vyslechla výklad o primátech a druhá skupina pozorovala šelmy. Obdrželi jsme též pracovní listy, s kterými budeme pracovat ještě ve škole. Výlet se vydařil po všech stránkách – krásné počasí, skvělý oběd /smažený kuřecí řízek s hranolkama/, neobvyklý zažitek ze setkání se zvířaty. V galerii ekoškola najdete fotky z této akce.

Sběr elektrozařízení

Máte doma vysloužilé:

televizory, monitory, počítače, tiskárny, DVD a CD přehrávače, žehličky,

vysavače, fény, toustovače, mobily, jakoukoli bílou techniku.

Dovezte nebo doneste vše do kolárny ZŠ Višňové

ve dnech 21. 9. – 29.9. 2011

Úspěch v projektu recyklohraní

V letošním školním roce se školnímu ekotýmu podařil nebývalý úspěch. Splnili jsme na plný počet bodů všech 10 projektem uložených úkolů, nasbírali plný box vybitých baterií a  plný kontejner vysloužilých drobných elektrozařízení. Díky své pilné práci jsme se zařadili mezi 100 nejaktivnějších škol z celé České republiky. Jen pro představu v projektu pracuje asi 3000 škol. Celkem jsme obdrželi jako bonus 1000 bodů navíc. Žáci, kteří se aktivně podíleli na plnění úkolů, obdrží dárky od organizátorů projektu. Uvidíme, jestli dárky Česká pošta doručí do konce školního roku nebo je budeme rozdávat až v září.

Závěrečné zprávy z recyklohraní

1. Za nasbírané body v celorepublikovém projektu recyklohraní byla zakoupena tiskárna se skenerem a kopírkou do sborovny. Dále obdrží děti do družiny jeden kopací míč, též jako odměna za práci v projektu.

2. Za květnový úkol RECYKLACE papíru jsme obdrželi plný počet bodů.

3. V měsíci červnu jsme plnili závěrečný úkol, který tentokrát zadala společnost EKOLAMP. Děti měli navštívit včelaře, položit mu zadané otázky, vyfotit včelín a hnízdní podporu. Za splnění úkolu děkuji Haně Adámkové ze 7.ročníku a Vaškovi Velanovi ze 6.ročníku. Oba vše zvládli na výbornou. Foto splněného úkolu najdete ve fotogalerii ekoškola.

4. Během následujícího týdne bude odvezena plná popelnice s nasbíraným, použitým drobným elektrozařízením.

5. Body, které škola získá za poslední splněný úkol a nasbíraný elektroodpad, budou využity v příštím školním roce.

Zprávy z ekotýmu

V rámci celorepublikového projektu Recyklohraní splnil školní ekotým další úkol, který byl nazván recyklace papíru. Maximální počet bodů, které můžeme obdržet za splnění je 300. Uvidíme, jak se nám to povede. Žákyně rozřazovaly obrázky odpadů ke kontejnerům, sestavovaly recyklační řetezec papíru z obce Višňové, hledaly podle mapy papírny v ČR, vypočítávaly množství papíru, které doma nebo v obci nebo ve škole vytřídíme. Na závěr sledovaly množství výrobků z papíru a výrobků v papírových obalech v běžném nákupu. Velké díky za splnění úkolu patří: Kristýně Juřenové a Janě Lapešové ze 7. třídy, Anně Balíkové a Petře Bonkové z 9. třídy.

Den Země

5.května 2011 se na ZŠ Višňové uskutečnila oslava mezinárodního svátku Dne Země. Svátek se slaví po celém světě 23.dubna.  V rámci oslav se konají různé ekologické aktivity, čistí se studánky, řeky, sbírají se odpadky ve volné přírodě. Žáci naší školy se rovněž věnovali úklidu přírody a vysazování stromků. 6. a 7. třída provedla úklid okolí čističky vod za Agroservisem ve Višňovém. Odpadky byly vysbírány do přistaveného kontejneru. 8. třída se zúčastnila exkurze do čističky odpadních vod ve Višňovém a vodárny. Během cesty žáci sbírali odpadky do igelitových pytlů. Na závěr všichni zasázeli kedlubny na školním pozemku. 9. třída podnikla též exkurzi na čističku a poté se věnovala výsadbě zeleně  na školním hřišti. Žákyně 9.třídy tvořily v zámeckém parku výtvarná díla do soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj. Nejlepším pracovníkem dne byl vyhlášen Pavel Hrůza z 8.třídy. Nasbíral nejvíce odpadků a ještě je ochotně dopravil k recyklaci. Také se nejvíce podílel na výsadbě kedluben na pozemku školy. Tento projektový den proběhl úspěšně a doufám, že jsme naší prací zachránili část přírody v okolí našeho bydliště.  Všem žákům a učitelům děkuji za pomoc při organizaci dne a při práci. Fotografie ze Dne Země jsou vystaveny v galerii ekoškola.

Sběr baterií

Po celoročním sběru vybitých monočlánků byl odvezen v měsíci dubnu naplněný box. Náš ekotým tím získal 125 bodů. Děkujeme všem žákům, pracovníkům školy, rodičům, kteří baterie nevyhazují tam, kam nepatří, ale nosí je do sběrného boxu do školy. Chráníte tím naše životní prostředí. Sběr baterií a drobného nefunkčního elektrozařízení v naší škole i nadále pokračuje.

Nové zprávy z ekoškoly

V měsíci březnu se nám podařilo splnit v projektu Recyklohraní mimořádný úkol s názvem Zpětný odběr. Žáci a žákyně měli možnost namalovat nebo jinak ztvárnit návrh první stránky časopisu Zpětný odběr, který nás pravidelně informuje o recyklaci elektrospotřebičů, žářivek a jiných možných materiálů. Úkolu se tentokrát ujaly žákyně 7.ročníku Jana Lapešová a Kristýna Juřenová. Každá vytvořila vlastní návrh, který jsme vyfotili a odeslali ke schválení. Jejich práce visí na nástěnce ekoškoly před skleněnými dveřmi v budově ZŠ a můžete je též zhlédnout v galerii ekoškola. Za vypracování úkolu jsme održeli 200 bodů. Též se nám podařilo naplnit box na vybité baterie, jehož odvoz je objednán. Uvidíme, kolik bodů za vybité baterie dostaneme. Celkový stav našeho konta činí 3898 bodů. Body budou pravděpodobně použity na nákup laserové tiskárny značky Canon do sborovny, aby učitelé nemuseli při tisknutí během o patro výše. Ekotým s nákupem souhlasí.

Splnění dalšího úkolu z projektu recyklohraní

Žákyně 9.ročníku Anna Balíková a Petra Bonková splnily únorový úkol z projektu recyklohraní. Úkol byl nazván Baterie do koše nepatří, cílem tohoto úkolu bylo vytvořit plakát se sloganem na sběr baterií a vyvěsit ho na věřejné vývěsce v obci. Plakát byl umístěn na náměstí ve Višňovém, do vývěsky ZŠ. Tímto bychom chtěli připomenout, že v základní škole stále sbíráme veškeré bateri a nově i malé akumulátory. Box na sběr je umístěn u nástěnky ekoškoly před jídelnou. Jestli se děvčatům plakát povedl můžete shodnotit při návštěvě vývěsky na náměstí nebo v galerii ekoškola, kde jsou umístěny jeho fotky. V březnu budeme plnit další úkol, o jehož zvládnutí Vás budeme informovat v dubnu.

Sběr hliníku

Žáci naší školy sbírají kromě vybitých baterií, vyřazených drobných elektrospotřebičů, papíru, také hliník. V únoru pan školník roztřídil a odvezl do sběrny ve Vemyslicích sesbíraný hliník. Odevzdali jsme 20 kg hliníku a obdrželi jsme 300 Kč. Cílem naší akce, kromě sběru, je uvědomění finanční náročnosti výroby hliníku z hliníkové rudy bauxitu. Ve sběru budeme pokračovat, sběrná nádoba s označením hliník je umístěná v suterénu školy, v prostorách šaten. Rádi uvítáme  pomoc ve sběru hliníku i ze strany rodičů a přátel školy.

Regiontour 2011

14.ledna 2011 se 35 žáků 2.stupně ZŠ Višňové zúčastnilo veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2011 v Brně. Všichni měli volnou vstupenku, kterou jsme získali jako odměnu za zařazení vyrobeného znaku Višňové z víček od pet lahví mezi 35 znaků z ČR, které byly na veletrhu vystavovány. Žáci se seznámili s možnostmi cestování po ČR. Jednotlivé kraje se zde prezentovaly nejzajímavějšími turistickými a kulturními atrakcemi. Městys Višňové zde byla zařazena mezi vinařské obce s možností ubytování v místním cyklopenzionu nebo penzionu Bobule a návštěvou sklepa ve vinařství u Adámků. Žáci zjistili, že se zde prezentovaly i okolní obce např. Přeskače – podzemím, Horní Dunajovice – přehradou a vinařskou cyklostezkou, Vémyslice – hotelem Ryšavý. Někteří žáci navštívili i atrakce na veletrhu, které je samozřejmě zaujaly nejvíce. To, můžete posoudit i podle fotek, které jsou vystaveny v galerii ekoškola.

Vánoční koledy trochu jinak

Žákyně naší školy splnily další úkol z projektu Recyklohraní. Úkol byl nazván Vánoční koledy trochu jinak. Cílem bylo vytvořit na jednu melodii ze zadaných vánočních koled text nové vánoční koledy, kde se objeví slova odpad, recyklace, žárovka, příroda. Úkolu se ujaly žákyně 7.ročníku. Text ztvárnila Kristýna Juřenová a Jana Lapešová. Hudebně koledu doprovovodila Věra Nezvedová.

přidáno video do galerie, zhlédnout můžete zde

Předání ceny za ekozvířata

7. prosince jsme v Brně převzali cenu za významné přispění do českého rekordu v tvorbě ekozvířat z pet víček. Připomínám, že naše žáci vyrobili 206 zvířat z víček od pet lahví. Cenou byl digitální fototoaparát, který bude k dispozici paním učitelkám a žákům na 1.stupni. Fotodokumentace z této akce bude vystavena v galerii ekoškola.

Adventní vyrábění v semináři a praktiku z přírodovědných předmětů

V letošním roce se nám opět podařilo vytvořit adventní věnce v rámci předmětu seminář a praktikum z přírodovědných předmětů. Žákyně a žák ze 7., 8., 9. ročníku vyrobili velmi pěkné a nápadité věnce. Jejich práce si můžete prohlédnout v galerii ekoškola ve složce advent 2010.

Výstava ekoznaku obce

V minulých příspěvcích jsme Vás informali o stavbě ekoznaku obce Višňové, jehož fotky jsou umístěny v galerii ekoškola. Ekoznak je vyroben z víček od pet lahví. Odborné porotě se zalíbil a byl vybrán jako jeden z 35 znaků z celé republiky na výstavu Galerie znaků měst a obcí , která bude součástí veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2011 na výstavišti v Brně ve dnech

13. – 16. ledna. Tento týden znak zabalíme, napíšeme k němu průvodní list a bude odvezen příští týden na výstaviště do Brna.

Ocenění za tvorbu ekozvířat

Naše škola se významně zapojila do pokusu o zápis do České knihy rekordů:Největší zoologická zahrada na internetu www.eko-zoo.com.

Jinými slovy jsme se pokusili s ostatními školami v České republice

o vytvoření českého rekordu ve stavbě zvířat z odpadového a recyklovatelného materiálu. Žáci a žákyně naší školy vytvořili 206 zvířat z víček od pet lahví, fotky všech jsou vystaveny v galerii ekoškola, a byli jsme vybráni mezi školy, které významně přispěly do českého rekordu. Naše práce byla oceněna organizátory této akce, což je Agentura Dobrý den z Pelhřimova a společnost EKO-KOM, získali jsme digitální fotoaparát, který si převezmeme na slavnostním vyhlášení výsledků všech soutěží konaných v rámci odpadové informační kampaně. Slavnostní předávání cen se uskuteční v Brně 7.prosince 2010.  Cenu pojedou převzít nejaktivnější tvůrci ekozvířat, kteří stavěli i ve svém volném čase, nejen během pracovních činností a výtvarné výchovy. Jsou to Kristýna Juřenová a Hana Adámková ze 7. třídy. Doufám, že pozvání na převzetí neodmítnou. Všem žákům děkuji na přispění do českého rekordu.

Přednáška Ikarosu

V úterý 16.listopadu se žáci naší školy zúčastnili přednášky záchranné stanice Icarsos. Tématem byla exotická zvířata s živými ukázkami. Děti na vlastní oči viděly např. agamu vouskatou, leguána zeleného – hnědá forma, chameleona, korálovku, hroznýše, ježka afrického ušatého. Všem se přednáška líbila, žáci byli nadšeni živými ukázkami zástupců. Foto můžete vidět v galerii ekoškola.

Tvorba ekozvířat

Agentura Dobrý den a společnost Ekokom prodloužily trvání soutěže spojené s pokusem o český rekord v tvorbě ekozoohrady do 7. listopadu. Žáci naší školy tvořili ještě celý první listopadový týden zvířata z víček od pet lahví. Celkem se nám podařilo vytvořit 206 zvířat, v přepočtu na žáka školy to znamená, že každé dítě  se do tohoto rekordu zapojilo tvorbou jednoho zvířete. Chtěla bych pochválit žáky a žákyně 1.stupně za originální nápady při tvorbě ekozvířat. Všem žákům děkuji za spolupráci. Prohlédněte si stránky organizátorské agentury www.eko-zoo.com, kde máme všechna zvířata vystavena pod ZS Visnove a zsvisnove, nebo vše naleznete též podle jména naší obce.  Na stránkách naší školy fotky ekozvířat naleznete v galerii ekoškola.

Výherci ekokřížovky

Žáci naší školy měli možnost řešit ekokřížovku, kterou vymyslela Agentura Dobrý den a společnost Ekokom.  Ekokřížovka byla zaměřena na třídění odpadu a následnou recyklaci. Již jsme Vás o luštění informovali o podzimních prázdninách. Nyní luštitelé, kteří vše vyřešili správně, obdrželi zasloužené odměny. Chtěla bych se zmínit, že výherci vše vypracovali ve svém volném čase. Kdo to tedy je ?

Jana Lapešová ze 7.třídy a Anna Balíková z 9.třídy, Marie Soukupová ze 6.třídy – všechny tři  získaly knihu rekordů a kuriozit

Nicola Žaloudková a Petra Bonková z 9.třídy – obě získaly vstupenku do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově /vstupenka je časově neomezená/

Říjnové zprávy z ekoškoly

V říjnu jsme provedli nákup za získané body v projektu recyklohraní během školního roku 2009-10. Na společné schůzce ekotýmu jsme se dohodli, že nakoupíme čtyři míče, dvoje stopky. Jedná se o kopací, volejbalový, basketbalový míč do tělesné výchovy a jeden kopací míč, který budou používat ve školní družině. Celkem jsme utratili 1958 bodů.Míče už byly doručeny a doufám, že budou dobře sloužit všem žákům naší školy. Zbylý počet bodů zůstal na účtu a bude později použit na nákup tiskárny do sborovny, aby učitelé nemuseli běhat pro tištěné materiály do počítačové učebny, což jim usnadní práci.

Splnili jsme též první úkol na tento školní rok z projektu recyklohraní, členové ekotýmu měli napsat vyprávění nebo fejeton na téma: PŘÍBĚHY našich dědečků a babiček. Úkolu se ujala žačka 7.třídy Kristýna Juřenová. Její práci si můžete přečíst v projektu Ekoškola. Tímto jí samozřejmě děkuji a budeme doufat, že nám přidělí za splnění daných 120 bodů.

Příběhy našich dědečků a babiček

Milá Mařenko, představ si, co se mi minulý týden stalo. To ti musím napsat. Děda odjel do lázní a já zůstala sama doma se slepicemi. V televizi je to samá vražda a samý terorista. A mně přinesla ve středu pošťačka  malý balíček a já si říkám : „Otevřeš to raději, až přijede děda, co když je v tom bomba!“ A taky že jo. Večer když už jsem se chystala spát, balíček začal vřískat. Vzala jsem vařečku a opatrně jsem do něho strčila. Přestal. No jenže za chvíli začal znovu. Řekla jsem si: „Božka, je zle“. Je to načasované. Chytla jsem ten krám a vyhodila oknem. Druhý den ráno si sousedka přišla pro vajíčka, tak jsem jí to všechno povykládala. Chtěla tu bombu vidět, než zavolá pyrotechniky. Zvedla, aby zjistila, kdo mi tu zásilku poslal. Byl to nějaký Nokia. Řekli jsme si, že je to určitě z ciziny. Jenže vtom přijela vnučka Olinka od našeho Pepy z Pardubic a říká: „Ahoj, babi, měli jsme o tebe strach, že se ti něco stalo, že nám nebereš mobil?“ Pak si teprve všimla zablácené krabičky, kterou jsme s Ančou zkoumaly. „Tys ho ještě, babi, nerozbalila? My jsme ti ho schválně vybrali nejnovější mobil Nokia 58, aby se ti dobře ovládal.“  A bylo po záhadě. Ještě že byl dobře zabalený a že to přežil. Dostala jsem školení, jak se s ním zachází a hned večer jsem zavolala dědovi do lázní. „Ahoj, jak se máš?“A víš, co mi nato řekl? „Však víš, všude dobře, doma s babou!“……A mobil letěl z okna po druhé. Jenže tentokrát to nepřežil. Řekla jsem si: „Ach ta technika, nic to nevydrží!!!

PS: Pozdravuj vnoučata.                                                   Babička

V měsíci říjnu proběhl na ZŠ sběr objemného elektrozařízení /staré televize, monitory,vysavače,DVD přehrávače/. Bylo odvezeno 510 kg a tím jsme získali 690 bodů z projektu recyklohraní. Jen škoda, že se nesešlo více vyřazených spotřebičů. Další sběr bude organizován na jaře, budou zase vyvěšeny plakáty ve škole a všechny informace budou na internetových stránkách školy.  Podařilo se též odvézt popelnici s vyřazeným drobným elektrozařízením, za což jsme získali 90 bodů. Celkem máme nyní na účtu 2858 bodů.

Členové ekotýmu též zkontrolovali popisy kohoutků, vypínačů. Tam, kde chyběly popisky šestři vodou a zhasni světlo, tak bylo vše doplněno. Některé členky ekotýmu začaly umísťovat tabulky se jmény pokojových rostlin k příslušným zástupcům, je to velmi odpovědná a zdlouhavá práce. Tímto děkuji hlavně Marii Tomkové a Marii Soukupové z 6.třídy za odvedenou práci.

Ekokřížovka

Někteří naši žáci se rozhodli pro luštění ekokřížovky během podzimních prázdnin. Zatím nevím, kolik žáků odeslalo své vyluštění, ale žákyně 9. ročníku Nikola Žaloudková, Anička Balíková a Petra Bonková své řešení už poslaly a jsou zařazeny do slosování o ceny a budou pokračovat v dalším kole luštění. Určitě jim budeme držet palce při dalším plnění úkolů.

Tvorba ekozvířat

Týden před podzimními prázdninami na naší škole probíhal ve znamení tvorby ekozvířat z víček od pet lahví. Na chodbách 1. a 2. stupně byly umístěny krabice s vlastnoručně nasbíranými různobarevnými víčky od pet lahví a kartóny, na které se zvířata stavěla. Všichni žáci měli možnost o přestávkách, během vyučovacích hodin výtvarné výchovy nebo pracovních činností, na schůzkách ekotýmu se zapojit do českého rekordu o vytvoření největšího počtu ekozvířat z odpadového materiálu. Některá zvířata jsme již vytvořili v květnu v rámci DNE ZEMĚ a jsou už umístěna v galerii ekoškola, další tam budou umístěny nyní. Sledujte též www.eko-zoo.com, najděte obec Višňové a dejte zobrazit, poté se Vám objeví všechna vyrobená zvířata. Druhá možnost je ta, že si najdete zúčastněné školy, kde jsme jako ZS Visnove nebo zsvisnove a zobrazí se Vám počet ekozvířat. Jestli počítač sčítal na výše zmíněných stránkách dobře, tak jsme vytvořili celkem 135 /18+117/ zvířat.

Znak obce

Během října jsme vyráběli z nasbíraných víček od pet lahví znak obce Višňové, jehož foto si můžete prohlédnout v galerii ekoškola a zhodnotit naši práci, my si myslíme, že se nám povedl. Největší zásluhu na tvorbě znaku mají žáci a žákyně, kteří navštěvují volitelný předmět seminář a praktikum z přírodovědných předmětů – David Drochytka, Nikola Velčevová, Petra Čadová, Michaela Kuchaříková, Michaela Bauerová a grafická návrhářka Kateřina Janků. Výrobou znaku jsme se zapojili do českého rekordu v tvorbě znaků měst a obcí. Sledujte www.znakymestaobci.

Vážení učitelé, milí spolužáci a všichni příznivci ekoškoly,

v letošním školním roce bychom chtěli opět pokračovat v práci v celostátním projektu recyklohraní a v mezinárodním projektu ekoškola. První úkol, který máme letos splnit, je

vytvořit z pet víček znak městyse Višňové o velikosti 100 x 100 cm. Úkol má být splněn do 10.listopadu, což je velmi blízký termín. Žádáme Vás všechny, abyste začali sbírat okamžitě víčka od  pet lahví všech barev a tvarů. Na chodbě na prvním stupni a na horní chodbě na druhém stupni jsou umístěny krabice na víčka, kde je můžete shromažďovat.

Kromě víček od pet lahví stále trvá sběr vybitých baterií, které můžete odevzdávat do zeleného boxu u nástěnky ekoškoly. Do červených kontejnerů u skleněných dveří a na horní chodbě na druhém stupni se sbírá nefungující drobné elektrozařízení, což jsou mobily, MP3, mixéry, žehličky, klávesnice, rozbité elektrohračky.

Dále vyhlašujeme sběr velkého nefungujícího elektrozařízení, což jsou televize, monitory, vysavače a vše kromě bílé techniky. Tento objemný odpad shromažďujte od 9.9. do 20.9. v kolárně u školy. Potom bude vše odvezeno, abychom tento prostor neblokovali.

První schůzka našeho ekotýmu se uskuteční v úterý 14.9., kdy si vytvoříme plán činnosti na školní rok 2010-11. Hlavně se musíme domluvit, co si koupíme za nasbírané body z recyklohraní. Celkem jsme získali 3936 bodů, což je třikrát více než v minulém školním roce. Opět se nám podařilo za splnění všech úkolů ve školním roce 2009-10 získat bonus 500 bodů navíc.

Den Země 17. května 2010

17.května se uskutečnil na naší škole opožděně DEN ZEMĚ. Akce byla naplánována již na 30.duben, ale zjistili jsme, že nepůjde 17.5. ve Višňovém elektřina, takže jsme oslavy výše zmíněného dne posunuli. Normálně se DEN ZEMĚ slaví 22.dubna, kdy na celé naší planetě probíhají ekologické akce zaměřené na ochranu přírody. My jsme měli též naplánované akce v terénu v okolí naší školy např. úklid lesa v Jiřicích, úklid školního hřiště, návštěvu vodárny ve Višňovém, práce s víčky od pet lahví. Jediné, co se uskutečnilo, byla tvorba zvířat z víček a odpadového materiálu, což byly pet láhve. Tím se snažíme zapojit do celostátně vyhlášené soutěže, jejíž cílem je vytvořit si v ZŠ vlastní zooekozahradu. Uzávěrka soutěže je 31.10.2010., takže v tvorbě budeme ještě pokračovat. Zatím máme vytvořeno slunečko sedmitečné, dinosaura, stonožku, žirafu.

Ostatní činnosti se nám nepovedly uskutečnit, protože celý den vydatně pršelo. Program pro žáky nám pomohly zajistit Lesy České republiky, které si pro žáky připravily výborné výukové programy s praktickými ukázkami rostlin, paroží a vyčiněných kůží ze zvířat. Celé dopoledne probíhala přednáška na téma život v Africe.

I přes nepřízeň počasí se akce vydařila. Děkujeme pracovníkům Lesů České republiky za připravení výukových programů pro děti.

Fotky ze DNE ZEMĚ jsou v galerii ekoškola.

Ekoklání ve Znojmě 21.května 2010

21.května jsme se zúčastnili ve Znojmě EKOKLÁNÍ. Jednalo se o ekologicky zaměřené dopoledne, během kterého probíhaly soutěže a různé ekologické aktivity. Naši žáci si vedli velmi dobře. Hráli člověče nezlob se, při kterém třídili odpad, dále běhali společně ve čtveřicích na lyžích a sbírali odpad, odpovídali na otázky s ekologickou tematikou. Vrcholem dopoledne byla zkouška šikovnosti a zkušeností  s tříděním odpadu, při které muselo všech deset zúčastněných velmi úzce spolupracovat. V průběhu dopoledne žáci sestavili obrázek papouška z víček od pet lahví, za který jsme dostali uznání od paní ředitelky ECOCOMU. Ocenila nápad a barevnost.

Dopoledne se zúčastnilo celkem pět základních škol. My jsme se probojovali do finále, kde jsme při roztřelu se ZŠ na náměstí Republiky ve Znojmě neodpověděli správně na jednu otázku, takže jsme celkově skončili na 2.MÍSTĚ. Získali jsme celou tašku odměn /obaly na sešity, plastové náramky, bloky, propisky, karty, pastelky, držáky na pití, čepici, vše bylo z recyklovaných materiálů/, ale největší odměnou byla nová Guinesova kniha rekordů. Odměny si děti spravedlivě rozdělily a knihu jsme uložili do školní knihovny.

Až na nepřízeň počasí se akce vydařila. Všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci školy. A kteří žáci si za deštivého počasí vedli tímto vynikajícím způsobem?

4.třída: Lenka Svobodová, Zuzana Lapešová, Nikola Kuchaříková,

8.třída: Anna Balíková, Petra Bonková

9.třída: Zuzana Vyhnálková, Tereza Balíková, Lukáš Moravec, Monika Poláková

Fotky z akce jsou uloženy v galerii Ekoškola.

Zprávy z ekoškoly z května 2010

V květnu jsme splnili poslední úkol z celostátního projektu recyklohraní. Úkol na téma: Výpočet normy osvětlení. Největší podíl na splnění úkolu měla ANNA  BALÍKOVÁ, která spočítala normu osvětlení v 8.třídě. Za splnění úkolu jsme získali 150 bodů. V současné době

máme na kontě 3500 bodů. Náš ekotým bude řešit, které zboží z katalogu odměn nakoupíme.

Můžete se s námi kouknout též do katalogu odměn na www.recyklohrani.cz.

Jarní zprávy z ekoškoly

Na konci února se nám podařilo splnit další úkol z projektu RECYKLOHRANÍ.

Žákyně 6.ročníku a 8. ročníku vyrobili makety ideálních elektrospotřebičů podle své

vlastní fantazie.

Anna Balíková a Petra Bonková z 8.třídy zhotovily  MODERNÍ HIT DĚTÍ

a IDEÁLNÍ POMOCNÍK ŽEN V DOMÁCNOSTI.

Kristýna Juřenová, Tereza Lenikusová, Adéla Beranová, Hana Adámková a Gabriela Ingerlová sestavily vlastní ideální elektrospotřebič.

Za splnění tohoto úkolu jsme obdrželi pouze základních 80 bodů, tentokrát naše spotřebiče hodnotící komisi asi neoslovily. Fotodokumentaci všech výrobků můžete zhlédnout v galerii ekoškola.

Na začátku dubna jsme splnili další úkol z projektu RECYKLOHRANÍ, tentokrát

na téma:CESTA ODPADU. Cílem bylo vytvořit mapu odvozu odpadu z obce Višňové.

Josef Adámek z 8.třídy si samostatně domluvil schůzku s panem starostou obce Višňové

a zjistil, kam putují odpady z naší vesnice a jak se dále zpracovávají. Veškeré informace

předal svým spolužačkám Aničce Balíkové a Petře Bonkové z 8.třídy a ty vyrobily mapu, na které je zachycena cesta jednotlivých druhů odpadů, včetně vzdáleností, které odpad urazí. Mapu si můžete též prohlédnout v galerii ekoškoly. Netrpělivě budeme čekat, jestli se naše dílo zalíbí odborné komisi a přidělí nám kromě základních 200 bodů i nějaký bonus. Držte nám palce, aby se nám práce dařila.

A co plánujeme ještě do konce školního roku ?

1/ Návštěvu muzea spotřebičů v Brně na začátku května a tím možnost splnit další úkol z    recyklohraní, což je vyplnit kvíz s informacemi z putovní výstavy.

2/ Nácvik divadelního představení s ekologickou tematikou na školní akademii v červnu.

3/ Den Země – 30.duben.

4/ Plnění dalšího úkolu z projektu recyklohraní, který obdržíme.

5/ Zhotovení jmenovek k pokojovým rostlinám v prostorách školy.

6/ Pěstování muškátů na oknech školy.

7/ Účast na ekoklání ve Znojmě 21.května

logolink