Anglický jazyk

Test Project 2 – 2. lekce

E-learningová cvičení Nepravidelná slovesa

Test  Předpřítomný čas

Pracovní list Sloveso to be, vazba there is/are

Pracovní list Přítomné časy

E-learningová cvičení Konverzační fráze

Pracovní list Minulý čas prostý

Test Project 2 – 6. lekce

Pracovní list Vyjádření budoucího času

Pracovní list Minulý a předpřítomný čas

Test Project 2 – 4. lekce

Pracovní list Fráze – School rules

Test Project 3 – 7. lekce

E-learningová cvičení Slovní zásoba – nemoci

E-learningová cvičení Přítomný čas průběhový

Test Project 3 – 2. lekce

E-learningová cvičení Minulý čas prostý pravidelná slovesa

E-learningová cvičení Minulý čas prostý nepravidelná slovesa

Pracovní list Minulý čas prostý

Pracovní list Londýn

Test Project 3 – 5. lekce

Test Project 3 – 6. lekce

Test Introduction

Test Project 3 – 1. lekce

E-learningová cvičení Vazba – be going to

Předváděcí sešit Active Minulý čas – to be

Předváděcí sešit Active Minulý čas pravidelných sloves

Předváděcí sešit Active Minulý čas nepravidelných sloves

Předváděcí sešit Active Londýn

Předváděcí sešit Active Členy před podstatnými jmény

Předváděcí sešit Active Ptáme se na cestu

Předváděcí sešit Active Vazba be going to

Předváděcí sešit Active Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Předváděcí sešit Active Přítomný čas průběhový

Předváděcí sešit Active Minulý čas průběhový

Předváděcí sešit Active Měsíce v roce, řadové číslovky

1. Stupeň

Pracovní list Let´s have a fun with numbers!

Pracovní list A cool crossword

Pracovní list A lovely colour dictation

Pracovní list About school

Pracovní list Halloween

Pracovní list Happy Christmas

Pracovní list Christmas

Pracovní list In our nature

Pracovní list In the country

Pracovní list It´s the devils´time

Pracovní list Let´s colour Easter eggs

Pracovní list Let´s have a fun with AZ – QUIZ

Pracovní list Let´s have some conversation

Pracovní list Let´s learn about clothes

Pracovní list Let´s play with words

Pracovní list My daily programme

Pracovní list My family tree

Pracovní list My family

Pracovní list Parts of body maze

Pracovní list Questions and answers

Pracovní list Race against time

Pracovní list Shopping

Pracovní list Snakes and Ladders

Test My body

Test The town

Test Toys

Pracovní list The weather

Pracovní list Three odd one out activities

Pracovní list Toys maze

Pracovní list Toys wordsearch

Pracovní list Types of shops

Test Unit 3 test

Test Unit 4 test¨

Pracovní list Valentine´s Day

Pracovní list Who are you

Pracovní list Words beginning with M and words ending with UT, OT, IT, AY

logolink