Německý jazyk

Pracovní list Lidské tělo a nemoci

E-learningová cvičení Lidské tělo a nemoci

Flashcards Jídlo a nápoje

E-learningová cvičení Jídlo a nápoje

Flashcards Ve škole

E-learningová cvičení Váhy, míry a množství potravin

Pracovní list Jídlo a nápoje

Pracovní list Váhy, míry a množství potravin

Pracovní list Rodina

E-learningová cvičení Rodina

Pracovní list Zvířata

Pracovní list Oblékání a móda

Flashcards Oblékání a móda

E-learningová cvičení Oblékání a móda

Předváděcí sešit Active Časové údaje

Předváděcí sešit Active Pozdravy

Předváděcí sešit Active Nepravidelná slovesa

Předváděcí sešit Active Hodiny, čas

Předváděcí sešit Active Přivlastňovací zájmena

Předváděcí sešit Active Imperativ

Předváděcí sešit Active Skloňování podstatných jmen

Předváděcí sešit Active Souvětí

Předváděcí sešit Active Předpony sloves

Předváděcí sešit Active Osobní zájmena

Předváděcí sešit Active Préteritum

Předváděcí sešit Active Perfektum

Předváděcí sešit Active Množné číslo

Předváděcí sešit Active Stupňování příslovcí

Předváděcí sešit Active Stupňování přídavných jmen

Předváděcí sešit Active Míry, váhy, množství

Předváděcí sešit Active Zeměpisná jména

Předváděcí sešit Active Předložky

Předváděcí sešit Active Číslovky

Předváděcí sešit Active Pravidelná slovesa

Předváděcí sešit Active Slovosled

Předváděcí sešit Active Vyjádření záporu

logolink