DEUTSCH

MILÍ ŽÁCI A ÚČASTNÍCI KURSŮ NĚMECKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ,

NA TÉTO STRÁNCE PRÁVĚ NACHÁZÍTE INTERAKTIVNÍ CVIČENÍ PRO PROCVIČENÍ, UPEVNĚNÍ A ROZŠÍŘENÍ VAŠICH ZNALOSTÍ V NĚMECKÉM JAZYCE. CVIČENÍ NAVAZUJÍ NA UČEBNICI SPRECHEN SIE DEUTSCH 1.DÍL, PODLE KTERÉ PRACUJETE V HODINÁCH NĚMECKÉHO JAZYKA. CVIČENÍ JSOU ROZDĚLENA DO LEKCÍ PODLE TÉTO UČEBNICE. PŘEJI VÁM MNOHO ZÁBAVY A POUČENÍ S TĚMITO CVIČENÍMI A DLE MÝCH ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ BUDU JEJICH POČET JEŠTĚ PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVAT. V PŘÍPADĚ NĚJAKÝCH NEJASNOSTÍ, DOTAZŮ NEBO PODNĚTŮ KE CVIČENÍM MĚ MŮŽETE KONTAKTOVAT NA eva.machova@zsvisnove.eu

©MGR. EVA MACHOVÁ

LEKCE CVIČENÍ
1 slovíčka 1 lekce členy křížovka slovíčka otázka-odpověď slovesa věty Aussprache
2 slovíčka 2 lekce členy křížovka čísla 1 křížovka čísla 2 křížovka počítání křížovka slovíčka Meine Familie skloňování členu slovesa zájmeno kein zápor FAMILIENQUIZ 1 2 3 4 5
3 slovíčka 3 lekce členy křížovka slovíčka nahrazování zájmeny osobní zájmena předložky quiz předložky wer
4 slovíčka 4 lekce členy Essen und Trinken KŘÍŽOVKA hodiny ja – nein křížovka potraviny křížovka slovíčka nepravidelná slovesa potraviny přivlastňovací zájmena Im Restaurant rozkaz složená slova rozkazovací způsob přivl. zájmena
5 slovíčka 5 lekce členy členy po předl. křížovka slovíčka množné číslo předložky text
6 slovíčka 6 lekce členy ja-nein-doch jeder-dieser křížovka slovíčka míry,váhy,množství způsobová slovesa MENGENANGABEN qiuz KŘÍŽOVKA OBLEČENÍ text
7 slovíčka 7 lekce členy křížovka slovíčka protiklady quiz slovíčka text členy
8 slovíčka 8 lekce členy křížovka slovíčka quiz časové údaje zvratná slovesa odl.předp.1 odl. předp.2 odl.předp.3 odl.předp.4 odl.předp.5 zvratná 1 zvratná 2 ODL A NEODL PŘEDPONY hledej chyby časové údaje 8.l. časové-údaje test řešení
9 slovíčka 9 lekce členy křížovka slovíčka složená slova stupňování Grubers Urlaub
10 členy křížovka slovíčka préteritum quiz préteritum MEIN LEBENSLAUF UND MEINE ZUKUNFTSPLÄNE
11 členy křížovka slovíčka man es allein selbst perfektum 1 perfektum 2 perfektum- překlad
12 členy křížovka slovíčka als-wenn spojky doplňovačka spojky quiz Das sonderbare Rezept
13 členy křížovka slovíčka zájmenná příslovce zájmenná příslovce 1 zájmenná příslovce 2
14 členy křížovka slovíčka
logolink